Spørg Bolius

Er det lokalplan eller Bygningsreglement som gælder?

Hej Bolius,

Vi vil gerne bygge et skur og anlægge et drivhus nærmere skel end 2,5 meter. Faktisk kommer de til at ligge 1,8 meter fra skel.Der står følgende i lokalplanen : "7.3 Sekundære bygninger må opføres med en maksimal højde på 3 meter og ikke placeres nærmere end 5 meter til skel til boligvej og nærmere end 2,5 meter til
naboskel."

Er denne paragraf i lokalplanen fuldstændig bindende, eller kan vi henholde os til BR18 ? Som vi forstår BR18, så kan det godt lade sig gøre, når bare 4.1.1 "Betingelser for opførelse af sekundær bebyggelse nærmere skel mod nabo og sti end 2,5 meter" overholdes i forhold til en max samlet længde på 12 meter, ingen ydervægge eller tag højere end 2,5 meter, og ingen vinduer, døre eller andre åbninger i den side der vender mod skel mod nabo.

På forhånd tak og venlig hilsen Lone

Kære Lone.

Lokalplaner gælder for afgrænsede områder i kommunen, og kan indeholde krav, der afviger fra bygningsreglementet.

Såfremt der i lokalplanen er fastlagt bebyggelsesregulerende bestemmelser, gælder disse i stedet for bygningsreglementets bebyggelsesregulerende bestemmelser om de pågældende forhold.

I kan dog søge om dispensation hos kommunen. Måske andre i området har fået tilladelse?

Se mere her: https://bygningsreglementet.dk/Administrative-bestemmelser/BRV/Sekundaer-bebyggelse/8_0_Anden_lov#10172077-357c-461a-8db9-ccd97c3be28d

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Christina Schjervig, fagekspert

Aktuelt på forsiden