Spørg Bolius

Kan vi bygge endnu et skur på grunden - og kræver det byggetilladelse?

Hej Bolius,

Kan I hjælpe med, om vi må bygge et skur, samt om det kræver byggetilladelse?

Vi vil gerne bygge et redskabsskur og cykelrum - skur og cykelrum bliver i alt 25,2 m2 (4,5m*5,6m).

Vi påtænker at forlænge taget på skuret, så taget lige præcis går ind under vores carport. Ved at forlænge taget, bliver arealet 33 m2 i alt. Den ene side på skuret bliver bygget 1,5 meter fra skel, hvor der er en sti på den anden side. En anden side bliver bygget over 2,5 meter fra skel mod vejen.

Ifølge vores byggeansøgning på huset står der:
Grundareal = 808 m2
Beboelse = 152 m2
Carport = 38 m2
Redskabsrum =14 m2
Overdækket terasse = 16 m2

Beboelse = 152 m2
Carport, redskabsrum, overdækket terasse ialt  68 m2 - 35m2 fradrag  = 33m2
Brutto etageareal = 185 m2
Bebyggelsesprocent = 23,1%

Vores spørgsmål er:

- Må vi opføre et skur med overnævnte mål i forhold til bebyggelsesprocent, som er 25%? (vi har læst noget om en fradragsregel)

- Må vi opføre et skur i forhold til skel som nævnt over?

- Hvis vi må opføre skuret - skal der så laves byggetilladelse eller må vi uden, jf. reglen om sekundær bebyggelse?

Håber I kan hjælpe.

Mvh Anders

Hej Anders

Generelt gælder, at selve huset og udestuen altid tæller med ved beregning af bebyggelsesprocenten. 

Derudover må du bygge op til samlet 50 m2 sekundære bygninger uden at søge byggetilladelse – de sekundære bygninger er alle andre bygninger som fx skur, garage, carport, overdækket terrasse eller anden overdækning, drivhuse m.v.

Generelt gælder, at hvis  du bor i et område med fritliggende enfamiliehus tæller de første 50 m2 sekundære bygninger ikke med i beregningen af bebyggelsesprocenten – hvis du bor i rækkehus eller anden samlet bebyggelse, er det kun de første 20 m2 der ikke tæller med. 

Der kan altid være andre bestemmelser, der gælder for området eller grunden, lokalplan, grundejerforening eller andet. Og som jeg læser dit spørgsmål, er der er maksimal bebyggelsesprocent på 25, hvilket tyder på, at der gælder en lokalplan for området. Hvis der gør det, så er det generelt de bestemmelser og beregningsregler, der var gældende på det tidspunkt, hvor lokalplanen blev vedtaget, der er gældende - derfor kan det være, at det i jeres tilfælde kun er de første 35 m2, der ikke indgår i beregningen.

Du kan læse de generelle regler der gælder  – og taste dine arealer ind i beregneren nederst på siden: Love og regler for skure, carporte, garager og andre små bygninger

Uden at kende alle forhold på grunden og bestemmelserne i lokalplanen  kan jeg ikke lave beregningen for dig - men umiddelbart ser det ud til, at du skal søge byggetilladelse, da arealet samlet bliver mere end de 50 m2 - og at du ikke kan bygge så stort, som du ønsker, når du skal holde dig  indenfor bebyggelsesprocenten på de 25 %, hvis det ifølge lokalplanen kun er de 35m2 sekundære bygninger, der ikke tæller med ved beregningen. Så du må undersæge nærmere, hvad der står i lokalplanen, og ellers kontakte din kommune.

Generelt gælder for alle, at hvis du er det mindste i tvivl, om det du ønsker at bygge overholder reglerne, skal du kontakte kommunen, der kan lave den konkrete vurdering - ved tvivl er det altid den enkelte kommunes vurdering, der er afgørende.

Læs mere her: Regler og pligter når du bygger om, til eller nyt

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden