Spørg Bolius

Kommunen har via luftfoto konstateret udhuse på grunden som de mener er ulovlige - kan de kræve at jeg søger byggetilladelse?

Hej Bolius

Jeg har modtaget et brev fra kommunen om, at de via luftsfoto har konstateret, at der er opført sekundært byggeri, der overskrider byggeretten, og at jeg har indeværende måned til at oprette relevante byggesager.

Der er ingen yderligere informationer at hente fra kommunen om, hvad de henviser til, ej heller ved henvendelse.

Da der er tale om et fritliggende parcelhus, er min forståelse, at der er et "fradrag" på 50 m2 sekundære bygninger. På grunden ligger der, foruden huset selv, en garage (med byggetilladelse) på 23 m2 og et tagudhæng fra selve boligen (med byggetilladelse) på 9 m2. Herudover div. småbygninger inkl. et drivhus (uden byggetilladelse).

Mit spørgsmål går på: Når nu de førstnævnte har byggetilladelse, tæller de så begge med i de 50 m2? Og i så tilfælde, skal alle sekundære bygninger så have byggetilladelse (e.g. overdækninger, skure, hønsehus) eller er der en form for regel om, at det er de nyeste, der skal have det (de, der evt. får den samlede byggemasse til at overstige 50 m2)? Det vil være noget omstændigt, hvis det betyder, at jeg skal have byggetilladelse, hvis jeg e.g. ændret på størrelse af et 2 m2 hønsehus.

Og slutteligt, hvis jeg skal til at skrive en kavalkade af ansøgninger, bør jeg så få hjælp til disse, og hvilken type rådgiver vil du foreslå (jeg har set jeres artikel om bygningsrådgiveren, men den gjorde mig ikke klogere på denne problematik).

På forhånd tak for hjælpen.

Mvh Adam

Hej Adam

Jeg har ikke mulighed for at vurdere de konkrete forhold -  men generelt gælder, at hvis der er mere end 50 m2 sekundær bebyggelse på grunden, så kræves der byggetilladelse.

Og at alt, hvad der er af sekundært byggeri udover de 50 m2 tæller med ved beregning af bebyggelsesprocent.

Alle sekundære bygninger på grunden tæller med - også hønsehus, overdækninger, drivhus garage, carport, udhuse, redskabsskure, cykeloverdækning m.v. 

Men i vejledning til Bygningsreglementet står om integreret sekundær bebyggelse, så hvis den garage du omtaler har krævet byggetilladelse, fordi den er integreret i selve boligen, så gælder:

"Integrerede bygninger betragtes ikke, i relation til de administrative bestemmelser, som sekundær bebyggelse, der kan opføres uden byggetilladelse".

"Idet integrerede bygninger ikke betragtes som sekundær bebyggelse, der kan opføres uden byggetilladelse, skal de heller ikke tælles med i det samlede areal på højst 50 m2, der kan opføres uden byggetilladelse, hvis bygningsreglementet, deklarationer og anden lovgivning er overholdt.
Det er dog væsentligt at bemærke, at integrerede bygninger fortsat bliver betragtet som sekundær bebyggelse, der kan fradrages i relation til beregningsreglerne. Derfor finder fradragsreglen fortsat anvendelse på integreret sekundær bebyggelse".

"Opførelse af en integreret bygning vil derfor kræve byggetilladelse, og er omfattet fradragsreglen".

Det betyder helt praktisk, at hvis garagen er integreret, og der er givet byggetilladelse til den, så tæller den ikke med i fradraget i forhold til at søge byggetilladelse - men du skal være opmærksom på, at arealet tæller med ved beregning af bebyggelsesprocenten. 

Så det kan komme an på, om det er i forhold til bebyggelsesprocenten, eller om det er i forhold til placering og fx afstand til skel, at kommunen påpeger at byggeretten er overskredet?

Læs de generelle regler her: Love og regler for skure, carporte, garager og andre små bygninger

Og her en illustration, der viser, hvor på grunden der må bygges, og hvilke afstande der skal overholdes: Sådan er byggereglerne på helårsgrunden

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden