Spørg Bolius

Kan vores ejerforening tvinge ejer til at fraflytte sin ejerlejlighed?

Hej Eksperter,

Jeg/Vi står i den situation at vi er tre ejere i vores ejerforening. Hvor ejer fordelingen er som følger: Stuen 86 "stemmer", 1. Sal 100 "stemmer" og 2. Sal 86 "stemmer".

Jf. Ejerlejlighedsloven §8 "Hvis en ejer gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen misligholdelse af sine forpligtelser over for ejerforeningen eller et af dennes medlemmer, kan ejerforeningen pålægge ham at fraflytte lejligheden med passende varsel."

Mit spørgsmål går på, hvordan stemmefordelingen i denne situation skal være? Det er henholdsvis Stuen og 2. Sal som gerne vil have 1. Sal ud, men vi har kun simpelt flertal grundet fordeligen.

Er dette nok eller ,hvordan skal fordeligen ellers være?

Håber I kan hjælpe os.

Hej Kasper.

I første række, så skal spørgsmålet jo afgøres af jeres vedtægter. Hvis der ikke står noget i jeres vedtægter, eller hvis de bare følger ”normalvedtægten”, så er det min opfattelse, at afgørelsen kan træffes ved simpelt stemmeflertal på en generalforsamling.

Fremgangsmåden vil altså være, at der sker indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, hvori det indgår som et punkt på dagsordenen at træffe beslutning om at pålægge ham at fraflytte ejendommen. Det kan for så vidt sagtens være det eneste punkt på dagsordenen.

Eftersom der, trods den angivne fordeling, vil være stemmeflertal, så er det herefter min opfattelse, at ejerne af stuen og 2. sal tilsammen kan træffe beslutning vedrørende pålæg om fraflytning.

Jeg har ikke hermed haft mulighed for at stilling til, om betingelserne for at smide ham ud, jf. ejerlejlighedslovens § 8, i øvrigt er opfyldt. Hvis ikke han vil fraflytte frivilligt efter en ellers gyldig beslutning herom, så skal spørgsmålet herom indbringes for de almindelige domstole, førend han endegyldigt kan blive tvunget til at fraflytte.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Dennis Feyling Serup, skribent

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden