Du må godt bytte frø fra blomster, planter og grøntsager med private haveejere, selvom en ’Bekendtgørelse om grønsagsfrø’ fra 29. januar 2015, som er baseret på direktiver fra EU, siger, at det er ulovligt at udveksle grøntsagsfrø.

Men det gælder nemlig kun for landbrug og gartnerier, og bekendtgørelsen følges i september 2015 op af en vejledning, hvor det klart fremgår, at den kun omfatter kommerciel handel med frø.

Ændring af bekendtgørelsen fra 2015 (der afløser tidligere bekendtgørelser på området, som faktisk gjorde det ulovligt at bytte frø på privat plan) er ifølge foreningen Frøsamlerne et resultat af flere års lobbyarbejde.

Er der risiko for plantesygdomme ved at bytte frø?

Når du bytter planter, blomster og frø med andre private haveejere i stedet for at købe dem hos en professionel, vil der være en lille risiko for, at planten er beskadiget eller indeholder æg fra dræbersnegle. Hvis du planter et sygt frø eller blomst, kan det spredes til andre planter.

Derfor er det vigtigt, at du tjekker dine frø og blomster, når du bytter med andre. Frø skal være tørre og se sunde ud, mens du kan tjekke blomster ved at tage dem forsigtigt op af krukken og se efter eventuelle skader og hvide snegleæg. Du kan også spørge personen, du får frøet eller blomsten af, om der har været problemer med plantekilden tidligere.

Hvilke frø er bedst at bytte?

De bedste frø at udveksle er såkaldt frøægte sorter.

En frøægte plante producerer frø med de samme karakteristika som plantens forældre.

Hvilke frø er dårlige at udveksle?

Medmindre du og dem, du bytter frø med, er indstillet på at eksperimentere, er det bedst ikke at avle frø fra F1-hybrid-sorter.

’F1’ står for ’1. filial’ – som betyder søn/datter afledt af latin.

F1-hybrider er en krydsning mellem to sorter, som en planteforædler laver. Første generation (F1) er meget ens, mens næste generation giver en uforudsigelig blanding af egenskaber, fordi den bærer gener fra både sin far og sin mor.

Så hvis du dyrker frø fra F1-hybriden, får du som regel meget varierende afkom, hvor nogle ligner faderplanten, nogle moderplanten og andre er en blanding.

F1-sorter er generelt mere robuste sorter

Der er mange årsager til, at frøproducenterne ønsker at sælge F1-sorter frem for frøægte sorter. Ofte handler det om at få et bedre udbytte, større eller mere ensartede frugter eller om at gøre planterne resistente over for sygdom og skadedyr.

Med F1-sorter er det muligt at sælge frø over et stort område, fx hele Europa, da frøægte sorter ofte er mere lokalt tilpassede end F1-sorter.

F1-sorter er generelt stærkere end de frøægte sorter, på samme måde som ’gadekryds’ i hundeverdenen ofte er stærkere end en raceren, indavlet hund.

Sådan vælger du frø fra den stærkeste plante

Når du avler frø af en bestemt sort, er det vigtigt at udvælge de planter til frøavl, som bedst repræsenterer den enkelte sort. Desuden skal du sikre, at en sort ikke gennem krydsbestøvning får blandet gener med en anden sort eller art.

Fravælg alle de eksemplarer, der ikke udviser typiske egenskaber for sorten (fx størrelse, form og udbytte). Planter, der angribes af sygdomme eller skadedyr, eller som ikke gror så godt, skal du heller ikke bruge til frøavl.

Udvælgelsen af planter kan foregå på forskellige tidspunkter. Nogle afvigelser kan du se tidligt, når planterne er små, mens andre først afsløres senere og evt. først, når planten går i stok (når planten bliver til en blomsterstængel med frø på).

Her kan du bytte frø til haven

Du kan gratis bytte frø eller modtage frø fra bl.a. Frøsamlerne.dk og Deljorden.dk.

Frøsamlerne.dk: Er en forening, hvor de over 1000 medlemmer indsamler, afprøver og udveksler frø og planter af gamle eller sjældne sorter. Formålet er at ”bevare den genetiske og kulturelle arv inden for havebrug og landbrug”. Foreningen og dens medlemmer arrangerer løbende kurser, ekskursioner, havebesøg og frøaftener.

Deljorden.dk: Hjælper haveejere med at dele og bytte med hinanden – fra planter og frø til høstudbytte og kompost. Det er Landsforeningen Praktisk Økologi, der står bag hjemmesiden.