Det er en dum idé at putte en mursten eller en fyldt vandflaske ned i cisternen på wc’et for at reducere den mængde vand, toilettet skyller ud.

Derfor skal du ikke putte en mursten i cisternen

Mange toiletter er nemlig designet til at bruge en vis mængde vand, når det skyller, og hvis det bruger mindre, risikerer du, at afløbet stopper til, eller at du ikke får ordentligt skyllet ud.

Hvor meget koster toiletskyl?

27 procent af vandforbruget i en bolig går til toiletskyl. En beboer bruger i gennemsnit 9.800 liter vand om året på at skylle ud efter sig. I gennemsnit koster toiletskyl på en familie på 4 cirka 1.960 kr. om året, så der er penge at hente ved at nedsætte forbruget.

Hvad kan du gøre for at spare på vandet i toilettet?

Den nemmeste måde at nedsætte forbruget på er at undlade at skylle ud, efter at I har tisset, og nøjes med at trykke på skylleknappen efter et stort toiletbesøg.

I en del toiletter kan du justere svømmeventilen i cisternen, så der kommer mindre vand i cisternen. Men også her kan toilettet være designet til en vis mængde vand, så der kan være risiko for, at afløbet stopper til, eller at du ikke får ordentligt skyllet ud.

Du kan også skifte dit gamle toilet ud med et nyt. Et ældre toilet bruger cirka 12 liter vand hver gang, du skyller ud, mens et moderne wc bruger 3 liter på et lille skyl og 6 liter på et stort. Ved at få et nyt toilet kan du altså nemt halvere vandforbruget fra toilettet og spare op til 600 kr. om året.

Vær dog opmærksom på, at ikke alle ældre rør og kloaknet egner sig til vandbesparende skyl. Ældre kloakker kan stoppe til, hvis der kun kommer lidt vand igennem rørene.

Spørg en kloakmester, hvis du er i tvivl.