Det kan være svært at lave en ordentlig trepunktsvending, når du kommer til enden af en villavej eller en blind vej. Derfor stikker mange af os lige snuden af bilen ind i den nærmeste indkørsel, inden vi bakker ud og kører bilen væk igen.

Men det er faktisk ulovligt og kan i yderste konsekvens straffes med bøde og mindre fængselsstraf ifølge Straffelovens paragraf 264. Så langt kommer det dog sjældent, men vær opmærksom på, om din handling kan være til stor gene for den pågældende boligejer.

Regler for biler i private indkørsler

Her får du et overblik over reglerne:

  • Ifølge Færdselsloven må vending af bilen ikke være til ulempe og skal ske forlæns til venstre, med mindre forholdene ikke tillader det. Derfor er der tit vendepladser for enden af smalle villaveje.
  • Færdselsloven siger desuden, at biler ikke må køre eller parkere på fortovet, og ifølge Mark- og vejfredslovens paragraf 17 må man ikke bevæge sig ind på andres grund uden at have fået lov. Begge dele gør du i sagens natur, hvis du vender din bil i en andens indkørsel.
  • Boligejeren selv må gerne køre ind over fortovet for at komme ind på sin egen grund. Men placering og udformning af overkørslen (den del af indkørslen, der er på fortovet) skal godkendes i kommunen. Derudover har han eller hun pligt til at vedligeholde og reparere den del af fortovet. 
  • Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvad vedligeholdelsespligten præcist betyder – men mange steder betyder det fx, at boligejeren ikke bare som normalt skal feje og salte området, men også har ansvaret for at reparere fortovet, hvis fliserne fx knækker eller synker – også selvom det skyldes, at andre er kørt ind over fortovet og har vendt bilen i indkørslen.
  • Du kan tjekke din egen kommunes bestemmelser på området på kommunens hjemmeside.

Hvad gør du, hvis det giver problemer, at andre vender bilen i din indkørsel?

Hvis du som boligejer selv er generet af, at andre vender bilen i din indkørsel, har du en række muligheder for at løse problemet:

  • Forsøg i første omgang at løse det i mindelighed. Hvis du fx gentagne gange oplever, at bilister kører ind i din indkørsel, så tag fat i dem og tal med dem om problemet. Fortæl fx, at fortovsområdet foran din bolig ikke er beregnet til overkørsel fra andre end du selv og eventuelle gæster – det betyder, at fliserne måske nemmere synker eller knækker, og det er dig, der står tilbage med regningen.
  • Oplever du ikke forståelse fra bilisterne, kan du fx opsætte hegn med låge eller andet, der markerer skel og hindrer andre i at køre ind i din indkørsel.
  • I sidste instans kan du melde sagen til politiet, men det kræver, at du har konkrete beviser, og det kan være svært at få en afgørelse i sagen.