Hvad er en drone?

Droner går også under betegnelsen UAV (Unmaned Airborne Vehicles - altså ubemandede luftfartøjer). Det er små robotlignende multicoptere, dvs. helikoptere med op til 4, 6 eller 8 propeller. Nogle af dem kan flyve flere kilometer op i luften eller væk fra fjernbetjeningen.
Der er stor prisforskel på droner, og de fås fra omkring 500 til 60.000 kr. 

Kilde: Toke Kristian Suhr, partner hos Droner I/S

”Vusj”. En drone med kamera kommer flyvende ind over hækken fra nabogrunden. Men må din nabo egentlig det – og må din egen drone ’besøge’ naboen?

Der er en del regler på droneområdet, og hvis man kaster sig ud i droneflyvning som hobby, er det vigtigt at have styr på dem, blandt andet fordi man risikerer at blive straffet, hvis man bryder reglerne.

Dronereglerne kategoriserer flyvningen ud fra, hvor risikofyldt den er – og hvilke såkaldte afværgeforanstaltninger der er iværksat for flyvningen. Samtidig er en vigtig faktor i kategoriseringen dronens vægt.

Nye regler for droner

D. 1. januar 2024 trådte en ny udgave af dronebekendtgørelsen i kraft. Her blev der fx indført nye zoner, hvor man ikke må flyve, og der kom skærpede vilkår for at kunne flyve tæt på lufthavne og militære områder. 

Det er en god idé løbende at holde øje med, om der er kommet nye regler på området. Det kan du gøre på Trafikstyrelsens hjemmeside www.droneregler.dk.

Åben kategori dækker de fleste private flyvninger med drone

For langt de fleste privatpersoner gælder det, at deres droneflyvning på hobbybasis vil falde ind under det, man kalder for ’Den åbne kategori’. 

Kategorien dækker droneflyvninger, hvor der er lav risiko for, at andre personer kommer til skade – det vil sige rekreativ flyvning samt operationer som fotografering, videooptagelse, landopmåling osv. Vægtmæssigt dækker reglerne droner på op til 25 kilo.

Disse regler gælder droner i den åbne kategori

For alle droner i den åbne kategori gælder blandt andet følgende grundregler:

 • Flyv ikke nærmere end 2,5 meter fra beboelsesejendomme uden samtykke fra ejer eller beboer. Samtidig må du som udgangspunkt ikke flyve over hegn eller hæk uden samtykke fra matriklens ejer eller beboer. Du  må dog godt overflyve hegn eller hæk uden samtykke, hvis det foregår i minimum 100 meters højde og med mindst 5 m/s i hastighed.
 • Flyv ikke højere end 120 meter over terræn og kun inden for synsvidde.
 • Du må ikke flyve nærmere end 1000 meter fra indsatssteder, hvor politi eller beredskabsmyndigheder arbejder. 
 • Som droneoperatør skal du registreres og som minimum mærke dronen med kontaktoplysninger. Læs mere hos Trafikstyrelsen 
 • Du skal altid kontrollere, om der er forbud eller ændringer ift. om du må flyve i dit område. Det kan der fx være, hvis der er arrangementer eller lignende. Der er også permanente sikkerhedszoner, hvor man ikke må flyve – disse dækker også beboelsesområder. Du kan følge med på Trafikstyrelsens dronezone-kort.

Din drones C-mærke eller vægt har betydning for regler

Afhængigt af hvad din drone vejer, og hvilket c-mærke den har, skal du også følge reglerne i en bestemt underkategori under ’Den åbne kategori’. 

C0-mærkede droner eller legacy-droner der vejer mellem 0-249 gram:

Er din drone mærket med C0, eller er den en såkaldt legacy-drone (dvs. en drone uden den såkaldte C-mærkning), der vejer vejer under 250 gram, falder den i den såkaldte underkategori A1. Her kan du få et overblik over de vigtigste regler for at flyve med dronen:

 • Du skal have læst brugermanualen til dronen og være fyldt minimum 15 år (alderskrav gælder dog ikke, hvis der er tale om en legetøjsdrone. En legetøjsdrone er en drone, som er målrettet børn under 14 år, jf. legetøjsdirektivet 2009/48/EF).
 •  Du må gerne, men bør undgå at overflyve personer, der ikke er involveret i droneflyvningen.  
 • Du må ikke overflyve forsamlinger af mennesker.
 • Er der kamera på dronen, skal du som privatperson registrere dig som droneoperatør (det gælder dog ikke legetøjsdroner).
 • Din drone må maksimalt flyve med en hastighed på 19 meter i sekundet.
 • Du skal have en ansvarsforsikring – medmindre det er en legetøjsdrone.

C1-mærkede droner:

Hvis din drone er mærket med C1 falder du også ind i underkategori A1, men ud over ovenstående regler gælder følgende:

 • Du skal tage et certifikat. Læs mere her.
 • Du må ikke planlagt flyve over mennesker.
 • Du skal være registreret som droneoperatør.
 • Du skal have en ansvarsforsikring.

C2-mærkede droner:

Her falder din drone ind i underkategori A2, hvor du ud over reglerne i underkategori A1 skal følge disse regler:

 • Du må ikke overflyve mennesker og skal holde en sikkerhedsafstand på 30 meter til andre mennesker eller en afstand på 5 meter, hvis din drone flyver med lav hastighedsfunktion.

C3-mærkedet droner eller legacy-droner, der vejer over 250 gram.

Hvis din drone er mærket med C3 eller er en såkaldt legacy-drone (dvs. en drone uden mærkning), der vejer mere end 250 gram, falder din drone under underkategori A3. Her skal du ud over reglerne i A1 og A2 overholde følgende:

 • Du skal holde en afstand på 150 meter til bebyggelse, rekreative områder osv.

To andre kategorier dækker resten af reglerne for droner

Hvis din drone ikke kan leve op til ovenstående krav, falder den enten ind under ’Den specifikke kategori’ eller ’Den certificerede kategori’. Læs mere her

Det siger loven

§ 264 a

Den, som uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Det samme gælder den, der ved hjælp af kikkert eller andet apparat uberettiget iagttager sådanne personer.

Kilde: Straffeloven

Straffelov: Ulovligt at fotografere personer i deres private have

Vælger du at filme lokalområdet fra oven, er det dog ikke kun ovenstående regler, du kan komme på kant med. Du risikerer også at bryde Straffeloven.

Det er nemlig ulovligt at fotografere eller overvåge personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted – fx naboer i deres private have. Det kan give bøder til private på 2.000-5.000 kr., konfiskering af dronen eller op til 6 måneders fængsel at gøre det.

I oktober 2014 faldt den første dom, hvor en mand fra Vejle blev idømt en bøde på 3.500 kr. for at lade sin drone flyve rundt i et villakvarter og filme ind af vinduerne.