Hvad er en drone?

Droner går også under betegnelsen UAV (Unmaned Airborne Vehicles - altså ubemandede luftfartøjer). Det er små robotlignende multicoptere, dvs. helikoptere med op til 4, 6 eller 8 propeller, som typisk kan flyve omkring 300 meter op i luften eller væk fra fjernbetjeningen.

Droner fås fra 500-60.000 kr. Skal du have en drone af god kvalitet, hvor det er muligt at sætte et kamera på, koster den omkring 5.000 kr.

Kilde: Toke Kristian Suhr, partner hos Droner I/S

Den 1. januar 2021 trådte nye såkaldte droneoperatørregler i kraft, som blandt andet har betydning for dig, som bruger en drone på hobbybasis. De nye regler er fælleseuropæiske og er fastsat i forordning EU 2019/947. Derudover gælder nogle nationale danske regler fastsat i bekendtgørelse 2253.

I forhold til tidligere, hvor der blev skelnet mellem droneflyvning på landet eller i byen, kategoriserer de nye droneregler flyvningen ud fra, hvor risikofyldt den er – og hvilke såkaldte afværgeforanstaltninger der er iværksat for flyvningen. Samtidig er en vigtig faktor i kategoriseringen dronens vægt.

Åben kategori dækker de fleste private flyvninger med drone

For langt de fleste privatpersoner gælder det, at deres droneflyvning på hobbybasis vil falde ind under ’Den åbne kategori’. Den dækker droneflyvninger, hvor der er lav risiko for, at andre personer kommer til skade – det vil sige rekreativ flyvning samt operationer som fotografering, videooptagelse, landopmåling osv. Vægtmæssigt dækker reglerne droner på op til 25 kilo.

Disse regler gælder droner i den åbne kategori

For alle droner i den åbne kategori gælder blandt andet følgende grundregler:

 • Flyv ikke højere end 120 meter over terræn og kun inden for synsvidde.
 • Flyv ikke nærmere end 2,5 meter fra beboelsesejendomme uden samtykke fra ejer eller beboer. Samtidig gælder, at du ikke må flyve over hegn eller hæk uden samtykke fra matriklens ejer eller beboer.
 • Du må ikke flyve nærmere end 150 meter fra indsatssteder, hvor politi eller beredskabsmyndigheder arbejder.
 • Som droneoperatør skal du registreres og som minimum mærke dronen med kontaktoplysninger. Læs mere hos Trafikstyrelsen 

Din drones vægt i gram og drone med kamera har betydning for regler

Alt efter, hvad din drone vejer, skal du også følge reglerne i en bestemt underkategori under ’Den åbne kategori’.

0-249 gram:

Vejer din drone under 250 gram, falder den i underkategori A1. Her kan du få et overblik over de vigtigste regler for at flyve med dronen:

 • Du skal have læst brugermanualen til dronen og være fyldt minimum 15 år (alderskrav gælder dog ikke, hvis der er tale om en legetøjsdrone.)
 • Du må gerne, men bør undgå, at overflyve ikke-involverede personer.
 • Du må ikke overflyve forsamlinger af mennesker.
 • Er der kamera på dronen, skal du som privatperson registrere dig som droneoperatør (det gælder dog ikke legetøjsdroner.)
 • Din drone må maksimalt flyve med en hastighed på 19 meter i sekundet.
 • Er din drone ikke C-mærket, kaldes den en såkaldt ’legacy-drone’ – her må du indtil 1. januar 2024 flyve ud fra en række overgangsregler. Læs mere på droneregler.dk

250-899 gram:

I denne vægtklasse falder du også ind i underkategori A1, men ud over ovenstående regler gælder følgende:

 • Du skal tage et teoretisk dronecertifikat. Læs mere her
 • Du må ikke planlagt flyve over mennesker.
 • Du skal være registreret som droneoperatør.
 • Du skal have en ansvarsforsikring.
 • Hvis din drone ikke er C1-mærket, kan du indtil den 1. januar 2024 flyve efter følgende overgangsregler 

900 gram og under 4 kilo:

Her falder din drone ind i underkategori A2, hvor du ud over reglerne i underkategori A1 skal følge disse regler:

 • Du må ikke overflyve mennesker og skal holde en sikkerhedsafstand på 30 meter til andre mennesker eller en afstand på 5 meter, hvis din drone flyver med lav hastighedsfunktion.
 • Hvis din drone ikke er C2-mærket, kan du indtil den 1. januar 2024 flyve efter følgende overgangsregler 

4 kilo og under 25 kilo:

I denne vægtklasse falder din drone under underkategori A3, hvor du ud over reglerne i A1 og A2 skal overholde følgende:

 • Du skal holde en afstand på 150 meter til bebyggelse, rekreative områder osv.
 • Hvis din drone ikke er C0-, C1-, C2-, C3- eller C4-mærket, kan du indtil den 1. januar 2024 flyve efter følgende overgangsregler 

To andre kategorier dækker resten af regler for droner

Hvis din drone ikke kan leve op til ovenstående krav, falder den enten ind under ’Den specifikke kategori’ eller ’Den certificerede kategori’. Læs mere her

Det siger loven

§ 264 a

Den, som uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Det samme gælder den, der ved hjælp af kikkert eller andet apparat uberettiget iagttager sådanne personer.

Kilde: Straffeloven

Straffelov: Ulovligt at fotografere personer i deres private have

Vælger du at filme lokalområdet fra oven, er det dog ikke kun ovenstående regler, du kan komme på kant med. Du risikerer også at bryde Straffeloven.

Det er nemlig ulovligt at fotografere eller overvåge personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted – fx naboer i deres private have. Det kan give bøder til private på 2.000-5.000 kr., konfiskering af dronen eller op til 6 måneders fængsel at gøre det.

I oktober 2014 faldt den første dom, hvor en mand fra Vejle blev idømt en bøde på 3.500 kr. for at lade sin drone flyve rundt i et villakvarter og filme ind af vinduerne.