Abonnemnetsvilkår

Generelt
Abonnementsbetingelserne gælder for magasinet Bolius og et køb er lig med accept af nedenstående.

Betaling og fornyelse
Betalingsfristen for abonnementsopkrævninger er angivet på opkrævningen. Hvis betalingsfristen bliver overskredet, sender vi en påmindelse om betaling tillagt et gebyr. Ved start af en ny periode sender vi en opkrævning for den kommende periode, alle abonnementer er altså forudbetalt. Alle abonnementer fornys automatisk, medmindre andet er oplyst.

Abonnementsændringer
Du kan sende en e-mail til magasin@bolius.dk eller ringe til Kundeservice på tlf. +45 70 22 03 13 med dine ændringer.

Digital adgang
Adgang til Videncentret Bolius' digitale tjenester er gratis. Derfor har du også gratis adgang til at læse magasinet Bolius digitalt via www.bolius.dk/mere-fra-bolius/magasinet-bolius

Opbevaring og anvendelse af persondata
Videncentret Bolius opbevarer persondata på abonnenter forsvarligt i henhold til persondataloven. Abonnementsoplysninger videregives ikke til tredjepart, undtagen hvor det er nødvendigt for at administrere abonnementet og udsende magasinet. Videncentret Bolius anvender abonnenternes e-mailadresser til udsendelse af nyhedsbreve og til information om abonnementet.

Kommunikationsvilkår
Du vil i nødvendigt omfang modtage e-mails og sms'er fra Videncentret Bolius vedrørende tekniske problemer, betaling, levering, ændringer af abonnementsvilkår m.m.
Derudover vil du modtage en række velkomstmails i forbindelse med dit køb. Ved hver udgave af magasinet Bolius, som vi sender, vil vi sende en mail om, at magasinet er på vej. Du får ligeledes tilsendt tilbud om fordele og nye abonnementsformer, hvis du en dag stopper dit abonnement. Endvidere vil Videncentret Bolius lejlighedsvis sende e-mails vedrørende fx redaktionelle historier, temaer og projekter.
Du kan til enhver tid afmelde mails i selve e-mailen eller under nyhedsbrevsindstillingerne på bolius.dk. Du kan også kontakte Kundeservice med besked om afmelding, jf. markedsføringslovens regler herom.

Levering og reklamation
Som udgangspunkt bliver magasinet Bolius leveret på din bolig. Ved manglende levering kan der rettes henvendelse til kundeservice. Forsinkede og efterleverede magasiner bliver ikke godtgjort.

Fortrydelsesret
Når du køber et abonnement, har du 14 dages fortrydelsesret.

Ved manglende betaling
Betales fakturaen på abonnementet ikke, fremsendes en påmindelse. Betales denne ikke jf. betalingsfristen angivet på fakturaen, ophører medlemskabet.

Opsigelse
Abonnementer forudbetales altid og løber, indtil de opsiges. Abonnementer kan til enhver tid opsiges til udløb af den forudbetalte periode. Opsigelsen skal meddeles til kundeservice.

Ansvar
Derudover tages der forbehold for: Prisstigninger, force majeure, udsolgte magasiner, trykfejl og fejl på bolius.dk

Generelle rettigheder og ansvar
Videncentret Bolius A/S har alle rettigheder til beskrivelser og artikler i magasinet. Videncentret Bolius forbeholder sig ret til at offentliggøre den viden, som indsamles. Det kan være spørgsmål og svar fra Spørg Bolius, indsendte billeder m.v. Ingen trykte og digitale materialer, der indgår som en del af Videncentret Bolius A/S, må reproduceres til videresalg eller anden distribution.
Videncentret Bolius er ikke ansvarlig for oplysninger, som abonnenten får via andre kilder, som Videncentret Bolius har henvist til. Videncentret Bolius er heller ikke ansvarlig for disse kilders mulighed for at svare på abonnentens spørgsmål.


Magasinet Bolius udgives af:
Videncentret Bolius A/S
Jarmers Plads 2
1551 København V
CVR nr.: 26444276