Spørg Bolius

Nabo vandede vores krukker i ferien og glemte at lukke for vandet - hvem skal betale vandregningen?

Hej Bolius

Vores genbo skulle vande vores krukker udendørs, hvilket han har forsøgt at gøre på havesiden af vores hus, vendende væk fra vejen. Han blev tilsyneladende forhindret i vandingen og forlod huset og glemte at lukke for vandet ved stophanen og den exstra lukkemekanisme.

3 dage efter kom den mand, som har med græsslåning af fællesarealer, og opdagede, at alt stod i vand. Han opdagede miseren og fik slukket for vandet.

Vores genbo fortalte os om sin glemsomhed, da vi kom hjem fra 10 dages ferie.

Mit spørgsmål: Er han ansvarlig for det skete og altså pligtig til at betale os for det forbrugte vand? Det beløber sig til knap 800,- kr. Vi vil nødigt opnå uvenskab, men manden slipper ikke gerne penge, så han har ikke til hensigt at betale; han mener ikke, han er ansvarlig.

Vh. Lisbeth

Kære Lisbeth

Jeres genbo har ydet en såkaldt ”vennetjeneste” i forbindelse med vanding af jeres krukker. Det betyder dog ikke, at man ikke kan blive erstatningsansvarlig i forbindelse med sine handlinger – eller i dette tilfælde undtagelser, hvor genboen har undladt at lukke for vandet igen.

I dansk ret vil det, man kalder for ”simpel uagtsomhed”, være tilstrækkeligt for at ifalde et erstatningsansvar, og med forbehold for de konkrete omstændigheder i denne sag, vil det være min umiddelbare opfattelse, at jeres genbo vil kunne ifalde et erstatningsansvar for jeres tab.

Mange har en forsikring, der dække denne typer skader, som forvoldes ved vennetjenester. Det er dog typisk en betingelse i disse forsikringer, at den som forvolder skaden har båret sig ”særlig ubetænksomt ad”. Herudover kan der i øvrigt gælde en selvrisiko, som i jeres tilfælde med det forholdsvis mindre tab, vil medføre, at forsikringen alligevel ikke vil kunne bruges.

Til trods for ovenstående juridiske vurdering, vil det være min klare anbefaling, at I ikke forfølger denne sag yderligere, hvis ikke naboen af sig selv vil betale, eller tabet evt. kan dækkes af naboens forsikring. Der vil nemlig i så fald være stor risiko for et uvenskab, som du jo skriver, at I nødigt vil opnå.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Dennis Feyling Serup, skribent

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden