Spørg Bolius

Naboen renoverer: Hvad er reglerne for støj og arbejdstider?

Min nabo er i fuld gang med at totalrenovere sit meget store nyindkøbte hus. Det indbefatter bl.a. nyt tag, udfræsning af alle fuger, slibning og behandling af alt træ, vinduer m.m. samt nedrivning af kældervægge.

Foreløbig er over 5 containere fyldt. På grunden har et hold håndværkere boet i 1½ måned, og arbejdet vil fortsætte mindst 1½ måned endnu. De arbejder fra kl. 7-20 og senere hver dag, samt på halv kraft alle lørdage og søndage. Støjen er derefter.

Hvad er spillereglerne for støj og arbejdstider i den forbindelse, da vores aftener på terrassen og i huset ødelægges?

Jan F.

Kære Jan F.

Ja, en byggeplads larmer og sviner, og det et er generende med en byggeplads som nabo. Især, hvis man gerne vil være i haven. Men samtidig skal det være muligt at bygge, ombygge og renovere sit hus. Så der findes vejledninger og regler. 

Miljøstyrelsen skriver om Bygge- og anlægsarbejder:
”Hvis der er generende støj fra en byggeplads, har kommunen mulighed for at gribe ind over for det. Kommunen kan f.eks. give et påbud om, at de støjende arbejder kun må foregå på hverdage, indenfor tidsrummet kl. 07-18, eller der kan påbydes specifikke støjgrænser for byggepladsen.”

På flere kommuners hjemmesider kan du finde en generel forskrift om støj fra byggeri, f.eks. skriver Lyngby-Tårbæk Kommune:

Ved valg af maskiner og arbejdsmetoder samt indrette byggepladsen skal du tage hensyn til omgivelserne og være opmærksom på at undgå støj- og vibrationgener. Støjende aktiviteter skal som udgangspunkt udføres inden for normal arbejdstid: hverdage 07.00-18.00 og lørdage  07.00-14.00.”

Hvis du er generet af støj, skal du i første omgang kontakte naboen for at forsøge at finde en løsning. Hvis det ikke løser problemet, kan du klage til kommunen, der som udgangspunkt videresender klagen vedlagt en udtalelse. Herefter har kommunen mulighed for at gribe ind, hvis genen vurderes som væsentlig.

Læs mere her: Hvor meget må naboen larme, når han bygger om og til?

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden