I tætbebyggede områder som fx parcelhuskvarterterer må man regne med, at der af og til foregår byggearbejder. Men hvad gør du, hvis du mener, at naboen ikke overholder reglerne for et byggeri? Eller hvis du ligefrem mener, at naboen bygger ulovligt?

Kan jeg se, om naboen bygger ulovligt?

Langt de fleste til- eller ombygninger kræver en byggetilladelse fra kommunen. Kommunernes byggesagsarkiver er offentlige, så i din kommunes arkiv kan du se alle afsluttede byggesager. På den måde kan du finde ud af, om naboen har fået byggetilladelse til sit byggeri.

Flere kommuner giver adgang til byggesagsarkiver via deres hjemmesider. Det gør eksempelvis Frederiksberg Kommune og det kan du læse mere om her.

Ikke alle byggerier kræver dog byggetilladelse. Småbygninger, fx udhuse og garager, må opføres uden byggetilladelse, hvis visse krav overholdes. Du kan læse mere om reglerne for denne slags byggerier her.

Hvad kan du gøre, hvis naboen bygger ulovligt?

Hvis du ved, at din nabos byggeri er ulovligt, fx hvis der ikke er givet byggetilladelse, eller hvis der bygges for tæt på skel, har du mulighed for at anmelde byggeriet til den afdeling i din kommunes tekniske forvaltning, der udsteder byggetilladelser.

Kommunen er godkendelses- og kontrolmyndighed, når det kommer til byggesager. De har derfor en pligt til at skride ind, og kan stoppe ulovligt byggeri. I sidste ende kan kommunen melde et ulovligt byggeri til politiet, hvis det ikke standses.

Hvad kan du gøre, hvis det larmer fra naboens byggeplads?

Larm og støj er næsten uundgåeligt i forbindelse med mange slags byggerier. Men der findes regler for, at hvor meget og i hvilke tidsrum, det må støje i forbindelse med byggeri.

Regler om støj og larm fra byggepladser varierer fra kommune til kommune. På flere kommuners hjemmesider kan du finde en generel forskrift om støj fra byggeri, fx at støjende aktiviteter som udgangspunkt skal udføres inden for normal arbejdstid, som ofte er defineret som tidsrummet 07.00 - 18.00 i hverdage og 07.00 - 14.00 om lørdagen. Men som sagt varierer reglerne, så det er en god at undersøge, hvilke regler der gælder i din kommune.

Hvis du er generet af støj fra et byggeri, skal du i første omgang kontakte naboen for at forsøge at finde en løsning. Hvis det ikke løser problemet, kan du klage til kommunen, der som udgangspunkt videresender klagen vedlagt en udtalelse. Herefter har kommunen mulighed for at gribe ind, hvis støjgenen vurderes som væsentlig.

Du kan læse mere om støjgener på Miljøstyrelsens hjemmeside.