I begyndelsen af januar 2021 kunne landets boligejere hente et fastforrentet 0,5 procent realkreditlån til en kurs på 97,9 hjem til boligen. Men i kraft af en glidende rentestigning hen over foråret, er det populære lån i dag udskiftet med et fastforrentet 1,5 procent lån til en kurs på 98,4.

Dermed er det fastforrentede lån blevet en smule dyrere, men det får dog ikke den store effekt på den månedlige ydelse efter skat, viser beregninger udført af Videncentret Bolius.

For et realkreditlån på 1 million kr. udgør den månedlige nettoydelse i dag 3.560 kr., hvilket er beskedne 168 kr. mere end i starten af januar 2021.

Rentestigning inkl. mindre afdrag koster 567 kr. ekstra om måneden

Umiddelbart skulle man tro, at en rentestigning på cirka 0,8 procentpoint ville resultere i en større stigning i den månedlige ydelse. 

Men forklaringen er, at rentestigningen i stort omfang spises op af afdragene, der skrumper i takt med rentestigningen. 

Set i forhold til januar 2020, vil boligejerne derfor i dag afdrage 399 kr. mindre på lånet det første år.

Indregner vi værdien af den lavere opsparing i form afdrag og den højere rente, ser billedet knap så positivt ud. Den reelle meromkostning ved rentestigning udgør derefter 567 kr. månedligt det første år

Kraftig stigning i ydelsen på afdragsfrie lån

Vælger du et fastforrentet lån med afdragsfrihed, slår rentestigningen 100 procent igennem, hvilket i det konkrete eksempel giver en stigning i den månedlige nettoydelse på 574 kr.

Reelt er stigningen set i forhold til januar 2021 dog ikke helt så stor, da kurstabet i januar og dermed restgælden var højere end i dag ved den aktuelle kurs. Det betyder, at selv om nettoydelsen er steget, har du fået en restgæld, der i dag er 6.666 kr. mindre end i januar 2021

F5-lån er kun blevet lidt dyrere

Boligejere med forkærlighed for det populære F5-lån, er ikke så hårdt ramt af den aktuelle rentestigning. 

Forklaringen er, at mens renten på de fastforrentede lån er styret af forventningerne til inflationen, er de variable renter primært styret af centralbankernes rentesatser. Og da sidstnævnte renter ikke har ændret sig, er F5-renten kun steget med cirka 0,25 procentpoint siden januar.

Bundlinjen bliver, at den månedlige ydelse på et F5-lån kun er steget med 35 kr., set i forhold til januar 2021. Også her bliver en del af rentestigningen ”slugt” af lavere afdrag – dog kun beskedne 111 kr. om måneden

Det gamle 0,5 procentlån kan stadig benyttes

Skal du bo i boligen i mange år, og satser du på fortsat stigende renter, er det gamle 0,5 procent-lån stadig en overvejelse værd. Lånet er nemlig langt mere kursfølsomt end 1,5 procent-lånet. 

Hvis renten stiger, vil kursen på 0,5 procent-lånet derfor falde mere end på 1,5 procent-lånet. Ved en fortsat rentestigning får du derfor barberet et pænt beløb mere af restgælden end på det aktuelle 1,5 procent-lån.

Beregninger udført på boligregner.dk viser, at hvis renten på fastforrentede lån stiger med 2 procentpoint, koster en indfrielse af 0,5 procent-lånet efter fem år 732.769 kr. mod 770.518 kr. ved et 1,5 procent-lån. Med andre ord sparer du 37.749 kr. ved at vælge 0,5 procent-lånet frem for 1,5 procent-lånet.

Ved en uændret rente udgør besparelsen dog kun 5.834 kr. Og falder renten med 1 procent-point, koster 0,5 procent-lånet ekstra 56.071 kr. i omkostninger til indfrielse af lånet. Med andre ord er det ikke risikofrit at spekulere i en rentestigning.