Hvad er et økologisk bofællesskab?

Et økologisk bofællesskab er baseret på en idé om bæredygtig udvikling og levevis. Tanken er, at man i et stærkt lokalsamfund skal bidrage til fællesskabet, så alle kan realisere sig selv i balance med naturen med fokus på at efterlade så småt et aftryk på miljøet som muligt.

DR viste i 00’erne en række programmer om det økologiske bofællesskab Friland, der ligger på Djursland. Programmerne var populære og udbredte ideen om et bæredygtigt samfund til hele Danmark. I Friland handler det om at etablere en hverdag, der ikke er baseret på gæld og tilskud, og som undgår at skabe affald. Tilsvarende skriver Den Selvforsynende Landsby på Sydfyn, at de vil "opnå en bæredygtig livsstil, hvor vi er en del af løsningen på miljøproblemerne i stedet for en del af problemerne".

I det nordjyske Himmerland finder man Himmerlandsbyen, som er inspireret af Friland. Den baserer sig på 4 principper: Økologisk byggeri, økologisk levevis, selvbyggeri og selvvirksomhed. Ved Ringsted ligger Hallingelille, der er medlem af GEN (Global Ecovillage Network). Målet for bosætningen er at skabe et alternativ til det moderne forbrugersamfund og en ny livsstil for mennesker, der vil leve i harmoni med naturen.

Målet om bæredygtighed medfører ofte, at beboerne arbejder samme sted, som de bor (eller tæt på). Det er derfor gennemgående i de økologiske landsbyer, at der er mange små iværksættervirksomheder. På Friland er det endda formuleret som et mål, at der er mindst én selvstændig virksomhed i alle boenhederne.

Af andre økologiske bofællesskaber kan nævnes Karise Permatopia og ECO Village.

Skal du selv projektere og bygge din bolig?

Både på Friland og i Den Selvforsynende Landsby bygger du selv. I Himmerlandsbyen hedder det mere moderat, at "ideen er, at man så vidt muligt selv skal være med i byggeprocessen". Men målet er det samme, nemlig at huset skal være så billigt at opføre, at du ikke forgælder dig.

Alle steder kan du selvfølgelig bruge håndværkere i fornødent omfang, men det er dig, der er bygherre. Ofte er der dog god hjælp at hente fra dine naboer, som selv har bygget og ved, hvad det handler om, og så er der plads til kreative udfoldelser.

Der er mange alternative materialer at vælge imellem, når det skal være mere bæredygtigt end med traditionelle byggematerialer, og i modsætning til de fleste villakvarterer sætter man nærmest en ære i, at huset skiller sig ud og ikke ligner noget andet.

Kan du ikke overskue at bygge et hus, kan du vente på, at der sættes et hus til salg i et bofællesskab af den type, som du kunne tænke dig at bo i.

Skal du følge særlige regler for byggeriet?

Ja. Ud over det almindelige bygningsreglement har de økologiske bofællesskaber også vedtaget principper for byggeriet.

I Frilands vedtægter hedder det, at et af formålene med Friland er "at udvise en bæredygtig praksis for byggeri og adfærd og undgå at skabe unødvendigt affald". Sammenholdt med kravet om gældfrihed betyder det i praksis, at byggeriet er billigt og baseret på natur - og genbrugsmaterialer.

I Himmerlandsbyens vedtægter refererer man til 10 principper for økologisk byggeri, som er formuleret af Landsforeningen Økologisk Byggeri, LØB . Heri hedder det bl.a., at "beboere og/eller brugere af byggeriet skal have mest mulig indflydelse på byggeriet. I videst muligt omfang deltage i byggeriet, med henblik på størst mulig livskvalitet".

Byggeriet skal muliggøre en bæredygtig livsstil. Derudover er der principper om så skånsom råstofudvinding som muligt samt så lidt transport, forbrug af fossile brændstoffer og affaldsproblemer som muligt. Desuden skal der være så godt et arbejdsmiljø som muligt, høj æstetik, handicapvenlighed, lille energiforbrug, nedbringelse af allergi- og indeklimaproblemer samt den størst mulige grad af genanvendelighed.

Se også Landsforeningen for Økosamfunds hjemmeside. De arbejder for erfaringsudveksling og politisk støtte til økologiske bofællesskaber.

Hvad skal du selv yde til fællesskabet?

Typisk skal du regne med at bruge en del tid på fælles opgaver og projekter, men der er dog store forskelle på fællesskabernes praksis.

Hvis du eksempelvis bor i Den Selvforsynende Landsby, skal du bruge 8 timer om ugen på fælles arbejdsopgaver (og planen er at sætte det op til 12 timer om ugen, når husene er bygget færdige). Men graden af fællesskab varierer. Friland er nok det sted, der har færrest fællesarrangementer.

Fællesspisningen er begrænset til en gang om måneden, og meget mere end 3-4 arbejdsdage om året behøver man ikke bruge på fælles opgaver. I Den Selvforsynende Landsby har man til gengæld fælles indkøb af alle de produkter, de endnu ikke er selvforsynende med, samt fælles madlavning til aftensmad 4 af ugens dage. 

Der er altså stor vairation i hvor meget fællesskabet og de fællesopgaver fylder i bofællesskabet, og man kan derfor finde et bofællesskab der matcher ens behov og ønskede levevis.

Du kan finde en oversigt over bofælleskaber på bofaellesskab.dk.