Termografering kan afsløre, hvor varmen slipper ud af dit hus på grund af fx manglende isolering eller vinduer, der ikke slutter tæt.

Trækgener, kondensdannelse, skimmelvækst samt problemer med at opnå en behagelig rumtemperatur kan være konsekvensen af såkaldte kuldebroer eller mangelfuld lufttætning af bygningen. Termografi kan sammen med tæthedsmålinger give dig et billede af, hvor problemerne er, så du kan udbedre dem.

Men det er vigtigt, at termografiens resultat ikke kun bliver brugt som en visuel gimmick, for billedet kan ikke stå alene. Termografi er en disciplin, hvor korrekt fortolkning af resultatet er mindst lige så vigtigt som den tekniske opsætning.

Hvad er termografi?

Termografi er en målemetode, hvor et kamera ved hjælp af infrarød stråling kan foretage temperaturmålinger, som afslører, hvor varmen slipper ud og kulden trænger ind i din bolig.

Termografering tilbydes i mange former og i mange prisklasser afhængigt af omfanget. En gennemgang af et typisk enfamiliehus koster fra ca. 3.000 kr. inkl. moms (2022). Vær sikker på, hvad du får med i ydelsen, inden du bestiller arbejdet. 

Termografi intet værd uden forklaring

Ved både indendørs og udendørs termografering bliver du præsenteret for billeder med en masse farver.

De forskellige farver kan indikere problemer med fx kuldebroer, men det er svært for det utrænede øje at udlede noget fornuftigt alene ved at kigge på billederne, blandt andet fordi du ikke kan se helt ind i konstruktionerne.

Der kan være stor forskel på at købe termografi af en håndværker, der blot har købt et termografi-kamera, og en uddannet, certificeret termografør. Det er derfor vigtigt, at der følger en grundig forklaring med.

Få derfor en rådgiver eller anden fagbistand til at fortælle dig, hvad det er, du ser på billederne - og ikke mindst hvordan du får løst de problemer, termografien påpeger.