Der er er stor forskel på, hvor mange partikler et lys afgiver, når du tænder ild til det, alt efter hvilken type lys og hvilket materiale lyset er lavet af.

De mest sundhedsskadelige lys afgiver partikler på et niveau, der svarer til partikeludledningen på en af Danmarks mest forurenede veje i myldretiden. De mindst forurenende lys afgiver langt mindre. Og så findes der også en enkelt mulighed for hyggebelysning, der slet ikke afgiver partikler.

Vi har fundet 5 alternativer til de traditionelle levende lys af stearin her.

Så farlige er stearinlys

Levende lys afgiver sodpartikler, der havner i vores lunger, og de afgiver kvælstofdioxid, røggasser, som vi kender fra dieselbiler, og som kan skade lungerne. Målinger viser, at et enkelt bloklys sender mere end 7 gange så mange partikler ud i luften som trafikken på en af Danmarks mest forurenende veje (læs mere her). Forskerne ved endnu ikke præcist, hvor farlige stearinlys er for vores helbred – men der er stor grund til at tro, at de er sundhedsskadelige.

Kilder: Det Økologiske Råd; professor i miljømedicin Steffen Loft

1. Elektriske lys (LED-lys)

Uanset, hvilke slags levende lys du vælger, vil der ske en afgivelse af partikler til luften, når du tænder dem.

Den eneste måde, du kan undgå partikeludledning fra hyggebelysningen, er at droppe de levende lys og vælge en - ikke helt så romantisk - men til gengæld mindre sundhedsskadelig belysning, elektrisk lys.

Udbuddet af LED-lys, der samtidig er meget billige i strøm, er blevet større og større gennem de senere år, og derfindes  i dag flotte og stemningsfulde LED-lys, der ligner rigtige stearinlys.

2. Olielamper med vegetabilsk olie (palmeolie)

Teknologisk Institut har testet en olielampe af mærket Pure Candle for Fritz Schur Consumer Products A/S, og denne undersøgelse viser, at olielampen med vegetabilsk palmeolie afgiver 435 gange færre partikler end et almindeligt fyrfadslys af stearin, som ellers anses for at være det mindst forurenende stearinlys blandt typerne fyrfadslys, stagelys og bloklys.

Olielampen med palmeolie afgav desuden 1,6 gange færre partikler end en olielampe med paraffin.

Palmeolie er omdiskuteret, fordi der er eksempler på, at regnskoven udryddes for at lave plantager med palmetræer.  Detailhandlen er opmærksom på problematikken, og flere af de store dagligvarekæder (COOP, Rema 1000 m.fl) har valgt kun at benytte RSPO-certificeret palmeolie i deres varesortiment.

RSPO-certificering sikrer, at etableringen af oliepalmeplantager sker på en miljømæssig og socialt ansvarlig måde. Samtidig pålægger de virksomhederne at minimere de negative virkninger, palmeolieplantagerne ellers har på natur, miljø og mennesker.

Læs mere om RSPO-certificering på wwf.dk

Type

Nr.

Indhold

Si/h

Partikelkoncentration og udsving

Olielampe

7

Paraffin

0,25

11.000 (± 5.000)

Olielampe

8

Vegetabilsk

0,13

6.800 (± 400)

Tabel: Teknologisk Institut har testet sodning pr time (angivet som Si/h ) samt partikelkoncentrationen pr. cm3. Man har lavet 9 målinger for hvert lys, 3 på hvert af områderne sodning, partikelafgivelse samt partikelstørrelse og – antalsfordeling. Tallet for partikelkoncentration angiver et gennemsnit samt det plus/minus, målingen svinger med. Kilde: Teknologisk Institut, april 2014

3. Lys af vegetabilsk olie

Fyrfadslys af vegetabilsk palmeolie samt bloklys af vegetabilsk palmeolie/paraffin afgiver også væsentlig færre partikler i forhold til både stearinlys og paraffinlys.

En test af fyrfadslys af mærket Pure Candle fra Teknologisk Institut viser, at fyrfadslys af stearin afgiver op til 9 gange flere partikler end fyrfadslyset af palmeolie, mens fyrfadslys af paraffin afgiver mere end 3 gange flere partikler end de vegetabilsk baserede lys.

Bloklys af stearin afgav i testen over dobbelt så mange partikler som bloklys af vegetabilsk olie/paraffin.

Type

Nr.

Indhold

Si/h og udsving

Partikelkoncentration og udsving

Fyrfadslys

1

Vegetabilsk

0,03 (± 0,03)

315.000 (± 22.000)

Fyrfadslys

2

Paraffin

0,08 (± 0,01)

1.030.000 (± 230.000)

Fyrfadslys

3

Stearin

0,10 (± 0,04)

2.960.000 (± 360.000)

Bloklys

4

Voks/paraffin 0-4 h

0,01

996.000 (± 215.000)

Bloklys

4

Voks/paraffin 4-8 h

0,03

1.010.000 (± 156.000)

Bloklys

5

Stearin 0-4 h

0,09

2.520.000 (± 1.000.000)

Bloklys

5

Stearin 4-8 h

0,11

8.400.000 (± 5.280.000)

Bloklys

6

Paraffin 0-4 h

0,02

1.170.000 (± 22.000)

Bloklys

6

Paraffin 4-8 h

0,07

1.300.000 (± 111.000)

Tabel: Teknologisk Institut har testet sodning pr time (angivet som Si/h ) samt partikelkoncentrationen pr. cm3. Man har lavet 9 målinger for hvert lys, 3 på hvert af områderne sodning, partikelafgivelse samt partikelstørrelse og – antalsfordeling. Tallet for partikelkoncentration angiver et gennemsnit samt det plus/minus, målingen svinger med. Kilde: Teknologisk Institut, april 2014

4. Soyalys

Soyalys, der både kan købes som bloklys, stagelys og fyrfadslys, giver generelt også langt mindre forurening af indeklimaet end traditionelle stearinlys.

Bl.a. har virksomheden By Ransborg fået testet et sojalys hos DFM (Danmarks nationale måletekniske institut, som hører under DTU), og testen viser, at soyalyset udleder 80 % færre partikler end et fyrfadslys af ren stearin.

Det er vigtigt at bemærke, at der er forskel i DMF's test og ovenstående test fra Teknologisk Institut.

Soyalyset er testet hos DFM på et tidspunkt, hvor måleudstyret kun gik ned til partikelstørrelsen 100 nm, og man har altså ikke målt de helt små partikler fra 4,87 nm, som Teknologisk Institut har målt i de ovenstående tests. Ved at måle de mindste partikler med, ville forskellen mellem partikeludledningen fra stearinlyset og soyalyset sandsynligvis være større.

5. Paraffinlys

Tidligere undersøgelser har ifølge Statens Byggeforskningsinstitut vist, at lys af paraffin afgiver en anelse færre partikler end lys af stearin. Teknologisk Instituts test viste også, at fyrfadslysene af stearin afgav 2,9 gange flere partikler end fyrfadslysene af paraffin, og de testede bloklys af paraffin afgav ca. halvt så mange partikler som bloklys af stearin.

Paraffin afgiver væsentligt flere partikler end lysene af den vegetabilske olie, men er dog at foretrække frem for stearin.