#1 Stearinlys er ikke sundhedsskadelige

Forkert

Det er en myte, at stearinlys ikke er sundhedsskadelige. Præcst, hvor farlige stearinlys er, kan man endnu ikke sige.

Alle levende lys afgiver partikler og kulstofmonoxid (Også kaldet kulilte - røggasser, som vi kender fra dieselbiler), der forurener luften i hjemmet.

Der er løbende undersøgelser i gang for at undersøge sundhedspåvirkninger fra stearinlys. Et studie fra Institut for Folkesundhed viser, at unge med selv mild astma kan få uønskede helbredseffekter som irritation og betændelsestilstande, når der er tændte stearinlys. Og forskere mener, at samme helbredseffekter kan påvirke alle. 

Du kan bl.a. begrænse forureningen fra levende lys ved at:

  • Undgå, at flammen blafrer, som når det står i træk.
  • Slukke stearinlyset med en lyseslukker eller fugtede fingre.
  • Lufte godt ud med gennemtræk, når du har slukket lysene.

#2 Levende lys af ren stearin er bedst

Forkert

Det er en sejlivet myte, at lys af ren stearin forurener mindre end andre slags levende lys.

Adskillige undersøgelser viser, at et levende lys af stearin er et af de lys, der afgiver allerflest partikler, når det brændes. En undersøgelse fra 2017 foretaget af Miljø- og Fødevareministeriet viste, at stearinlys afgav 2,5 gange så mange partikler som paraffinlys. 

Andre lys, der afgiver endnu flere partikler end stearin, er duftlys, glimmerlys, gelelys og lys med påtryk.

Der er dog mange faktorer, der bestemmer, om et levende lys er mere eller mindre skadeligt for indeklimaet – bl.a. lysets materiale, vægens længde og udformning, og omgivelserne lyset afbrændes i. Et dårligt lys af alternative materialer (fx soyalys, bivoks- eller palmelys) kan altså risikere at forurene lige så meget som et stearinlys.

#3 Svanemærkede stearinlys er mindre sundhedsskadelige

Forkert

Det er en myte, at svanemærkede stearinlys er bedre for sundheden. 

Et svanemærket levende lys skal ifølge Miljømærkning Danmark leve op til en række speci­fikke kriterier inden for miljø, sundhed, kvalitet og sikkerhed. Men Svanemærket er som udgangspunkt et milljømærke og ikke et sundhedsmærke. Det er dog krav til både miljø- og sundhedsmæssige egenskaber af kemikalierne.

Et svanemærket lys er lavet af mindst 90 procent stearin, da stearin ifølge Miljømærkning Danmark er mere miljøvenligt end paraffin. Sundhedsmæssigt kan dette dog være problematisk, da undersøgelser viser, at stearin afgiver væsentligt flere partikler end lys lavet af fx vegetabilsk olie men også flere end lys af paraffin.

Svanemærkets krav til stearinlys

Svanemærket stiller krav til, hvor meget et stearinlys må sode i timen. 

Derudover tillader mærket ikke tilsætning af en lang række sundhedsskadelige stoffer, bl.a. giftige tungmetaller, kræftfremkaldende opløsningsmidler og hormonforstyrrende phthalater, duftstof eller aroma. 

Men Svanemærket stiller ikke krav til partikeludledning for levende lys – ifølge Miljømærkning Danmark, fordi der ikke er udviklet en standard for måling af udslip af partikler fra levende lys. Sundhedsmæssigt betyder det, at du ikke nødvendigvis kan bruge Svanemærket som guide til at undgå de værste partikeludledende lys. Mange faktorer spiller dog ind på et lys' generelle skade på indeklimaet.

Et lys, der ikke soder, er mindre forurenende end et, der soder, men det er kun et fingerpeg, og sod fortæller ikke noget om, hvor mange nanopartikler der udledes.

Sådan måles sodning og partikeludledning

Sodning testes ved at opsamle sod fra det brændende lys på en glasplade og herefter måle reduktionen af lysintensiteten gennem glasset. Partikeludledning måles ved at opsamle partikler fra forbrænding og registrere størrelse og antal.

#4 Der er forskel på, hvor meget stagelys, bloklys og fyrfadslys forurener

Korrekt

Det er rigtigt, at nogle typer af lys forurener mere end andre. 

Der er lavet undersøgelser, som viser, at fyrfadslys afgiver færrest partikler. Dernæst er det bloklys, og de mest forurenende er stagelys.

Desuden skal man undgå, at lysene står og blafrer, og at lysene indeholder duft eller glimmer og andet tryk på lysene. 

#5 Levende lys giver mindre forurening, hvis det er i en glasklokke

Forkert

Det er en myte, at en glaslokke til levende lys indendørs vil give mindre forurening. 

Glasklokker, stager af glas som hurricanes og lyslanterner er gode, hvis du gerne vil have levende lys udendørs, men de dur ikke indenfor.

Stiller du lyset i en glasstage, lanterne eller glasklokke, får forbrændingen ikke ordentlig lufttilførsel, og dermed vil lyset sode mere end det samme lys, der står frit.