På din færden rundt i danske villakvarterer er du måske standset op og har beundret en smukt istandsat murermestervilla, der har fået den helt store tur med nye vinduer, ny fuge mellem de gamle, gule mursten og et spritnyt tag med fine, røde vingetegl. Men det, som har fanget dit øje, er imidlertid hverken vinduer, mursten eller tegl. Det er den store overflade af sortblanke paneler, der dækker to tredjedele af det røde tegltag.

Som bekendt er smag og behag heldigvis forskellig, og æstetik vil derfor også altid være til diskussion. Men mon ikke det alligevel er rimeligt at antage, at der over årene har været mange, som har fravalgt solceller, netop fordi de synes, at de skæmmer huset? 

Det med udseendet er i hvert fald noget, som er begyndt at ligge flere lokalpolitikere på sinde. Og flere steder er de kommunale forvaltninger i stigende grad begyndt at lave regler og begrænsninger for, hvor og hvordan man må opsætte solcellepaneler.  

I Skagen, i Marstal på Ærø og i den gamle del af Præstø er der fx vedtaget lokalplaner, som forbyder husejerne at sætte solceller op i udvalgte områder. En anden måde at imødegå de mest uæstetiske solcelleløsninger på kan ses i Rødovre Kommune. Her har man besluttet, at solenergianlæg skal have samme farve som det eksisterende tagmateriale. Her kan man altså ikke længere placere sorte solpaneler på røde vingetegl.

Går du med planer om solceller, er der især 5 ting, som du skal gøre eller undersøge:

1. Tjek lokalplaner

Undersøg, om det er tilladt i dit område, eller om der er særlige restriktioner. Selvom du kan se solceller i kvarteret, kan reglerne være ændret eller skærpet. Derfor bør du altid tjekke, om der skulle være bestemmelser i en lokalplan, som kan begrænse dine planer, inden du indhenter tilbud på et solcelleanlæg.

2. Tal med din nabo

De første generationer af solcellepaneler havde meget glans og refleksion. Det betød, at en del af solens lys blev kastet tilbage fra solcelleanlægget og blændede de omkringboende. I dag er problemet mindre,  men det er alligevel en god idé at tage din nabo med på råd. Der er i dag ingen retningslinjer eller standard for, hvornår et solcelleanlæg blænder for meget. Men uanset hvad er det en god idé at gå i dialog med naboen, især hvis dit solcelleanlæg skal placeres lavere end din nabos bygning – fx under en altan.

3. Solen skal skinne på dit hus

Næste skridt i planlægningsfasen er at se på, hvordan dit hus og tag ligger placeret i forhold til solens bane. 

Som tommelfingerregel siger man, at et solcelleanlæg helst skal have en hældning på over 10 grader for at bevare sin ”selvrensende” effekt. Det vil sige, at vand, sne og lignende kan løbe af panelerne og ikke give skyggepåvirkninger. Har du derfor et helt fladt tag, vil installationen kræve, at du har et stativ, som vinkler solcellepanelerne.

Den maksimale effekt fra en solcelle får man, når solen rammer vinkelret og med maksimal styrke, det vil sige midt på dagen i sydlig retning. I Danmark er den optimale placering af solceller derfor stik syd og med en hældning på cirka 40 grader. I praksis kan solcellerne dog placeres fra sydøst til sydvest og i en vinkel på mellem 15 og 60 grader, uden at det reducerer ydelsen væsentligt. 

Det kan måske lyde besværligt at finde ud af, hvor solcelleegnet ens tag er, men i praksis kan det typisk bare klares over telefonen. Via satellitfotos kan solcellefirmaerne nemt se dit hus ovenfra, og ud fra de fotos kan man hurtigt fastslå både placering, størrelse og muligheder.  

Derudover er (de fleste) solceller følsomme over for skygge, og de skal derfor helst placeres, så de ikke rammes af skygge i løbet af dagen. Solcellepaneler er som regel serieforbundne, hvilket betyder, at selv en skygge på et lille areal kan reducere ydelsen på en større del af solcelleanlægget. Det er her ikke kun store træer, som kan drille. Nabobygninger, kviste og skorstene kan også vise sig at være i vejen.

4. Solceller kræver god plads

Størrelsen på et solcelleanlæg bliver altid udregnet i forhold til dit tidligere årlige elforbrug. Så jo større dit elforbrug er, jo flere solcellepaneler har du brug for i forhold til at gøre dit anlæg rentabelt. Derfor skal der selvsagt være plads til panelerne på dit tag, og så skal tagkonstruktionen kunne bære den ekstra vægt.

Solcellepaneler har som sådan ikke en specifik standardstørrelse, men de ligger dog ret tæt på hinanden. Tager vi udgangspunkt i et hyppigt brugt panel fra SunPower, måler det fx 109 x 181 cm, og der skal faktisk en del solpaneler til for at matche en gennemsnitlig families elforbrug. 

Med et årligt forbrug på 6.000 kWh vil man typisk blive tilbudt et 5,67-kW solcelleanlæg, hvilket kræver plads til 14 paneler. Og hvis dit forbrug er omkring 8.000 kWh på årsbasis, vil du nok blive anbefalet et 8,10-kW solcelleanlæg, hvilket kræver 20 paneler. Mens det første anlæg således skal bruge cirka 28 m2 tagflade, skal det andet anlæg bruge næsten 40 m2 tagflade – vel at mærke rigtigt placeret i forhold til korrekt udnyttelse af sollyset.

5. Taget skal kunne bære anlægget

Uanset tagtype bør du altid få en vurdering af den aktuelle tagkonstruktions tilstand. En ingeniør kan lave beregninger og vurdere, hvorvidt taget skal forstærkes, så det kan bære anlægget, eller om taget har en tilstrækkelig levetid i forhold til solcelleanlæggets levetid. Bølgeeternittage er fx lagt på lette konstruktioner, hvor lægter og spær typisk ikke er dimensioneret til at kunne holde til mere end tagets egenvægt. Derfor skal spær og lægter måske forstærkes for at sikre den nødvendige styrke og stabilitet.

Står taget til at skulle skiftes inden for de næste 10-15 år, bør du desuden overveje, om du skal udskyde dit solcelleprojekt. Det kan tænkes, at du i samme ombæring med fordel kan udskifte tagbeklædningen og i denne forbindelse efterisolere for efterfølgende at montere solcelleanlægget eller et 2-i-1-produkt, hvor solceller og tagbelægning er et samlet produkt.

Endelig er det meget forskelligt, hvordan solcellerne i praksis fastgøres, da montageprincipperne afhænger af tagtype. Solcelleanlægsfirmaerne imellem er der også forskellige løsninger. Men du kan være ret sikker på, at der er en løsning til næsten alle typer tag – også et fladt tag.