Viden om danskerne i det byggede miljø i 2022

Videncentret Bolius og Realdania undersøger hvert år boligens betydning for danskernes hverdag og livskvalitet. Undersøgelsen belyser også, hvordan vi oplever det lokale miljø og relationen til vores naboer, hvordan vi vedligeholder og ombygger vores boliger, samt hvilke glæder og bekymringer boligen giver os.

Undersøgelsen 'Danskerne i det byggede miljø' er baseret på i alt 7.132 repræsentative interviews blandt personer i den danske befolkning over 25 år. Data er indsamlet af Kantar Gallup i 2022.

Brug af undersøgelsen

Du kan bruge undersøgelsen frit, sålænge du lever op til vores pressekrav.

Hvis du er journalist og ønsker en kommentar til undersøgelsens resultater, kan du kontakte Videncentret Bolius' senioranalytiker Henrik Sonne.

Blandt de vigtigste pointer i undersøgelsen

  • Danskernes livskvalitet er for første gang siden 2018 stigende
  • Bekymringen blandt danskerne for stigende energipriser er femdoblet i forhold
    til undersøgelsen i 2021.
  • Ejere oplever i højere grad end lejere, at deres bolig har betydning for deres oplevede livskvalitet.
  • 7 ud af 10 danskere er tilfredse med deres naborelationer. Til gengæld kender hver tredje ikke deres naboer.
  • Det er boligpriserne, som er den vigtigste årsag til danskernes valg af bopæl, men også nærhed til natur, familie og venner vægter højt.
  • Træk og kulde, kolde vægge og fugt og skimmelsvamp er de hyppigste indeklimaproblemer.
  • 67% af de danske boligejere er meget eller ret interesseret i energiforbedringer af deres bolig.
  • Generelt er tilfredsheden med håndværkere høj. I 2022-undersøgelsen er andelen med dårlige erfaringer dog øget, på bekostning af dem der har gode erfaringer. I undersøgelsen er der nu færre end for et år siden, der er enige i, at corona har gjort det mere attraktivt at bo i en forstad/et parcelhuskvarter eller i de små byer/på landet.

Hent hele undersøgelsen her

Udforsk undersøgelsen på egen hånd

Du kan selv gå på opdagelse i de mange indsamlede data i vores databank, hvors du kan krydse data og udforske danskernes vaner, tanker og holdninger til boligen, naboskab og det byggede miljø. 

Brug for hjælp?

Morten Refsgaard

PR- og mediemanager

Tlf: 22 30 65 94

Mail

Henrik Sonne

Senioranalytiker

Tlf: 24 46 65 90

Mail