Viden om danskerne i det byggede miljø i 2023

Videncentret Bolius og Realdania undersøger hvert år boligens betydning for danskernes hverdag og livskvalitet. Undersøgelsen belyser også, hvordan vi oplever det lokale miljø og relationen til vores naboer, hvordan vi vedligeholder og ombygger vores boliger, samt hvilke glæder og bekymringer boligen giver os.

Undersøgelsen 'Danskerne i det byggede miljø' er baseret på i alt 7.399 repræsentative interviews blandt personer i den danske befolkning over 25 år. Data er indsamlet af Kantar Gallup i 2023.

Brug af undersøgelsen

Du kan bruge undersøgelsen frit, sålænge du lever op til vores pressekrav.

Hvis du er journalist og ønsker en kommentar til undersøgelsens resultater, kan du kontakte Videncentret Bolius' senioranalytiker Henrik Sonne.

Blandt de vigtigste pointer i undersøgelsen

 • Dette års udgave viser et fald i danskernes livskvalitet 
 • Krigen i Ukraine har sat sit præg på årets analyse, hvor bekymringen for stigende energipriser er markant høj 
 • For boligejere stiger bekymringen for rentestigninger og for lejerne er der øget bekymring for stigende husleje 
 • Danskerne er tilfredse med deres bolig – det gælder i mindre grad for dem, der bor i etageejendom 
 • Mange m2=høj tilfredshed 
 • Generel vedligeholdelse - det er igen, igen det der optager boligejerne 
 • Fortsat tilfredshed med naborelationer - men vigende tilfredshed 
 • Boligprisen bestemmer hvor vi vælger at bo - efterfulgt af nærhed til naturen 
 • Hver anden boligejer oplever indeklimaproblemer - det påvirker livskvaliteten negativt og effekten øges, hvis der er tale om støjgener 
 • Høj interesse i at energiforbedre - varmeregningen skærper interessen men er også (økonomien) barrieren for at gå i gang… … og så er der den manglende viden 
 • Interessen for at bo bæredygtigt er uændret (12%) og er begrænset hvis det drejer sig om at bo på mindre plads 
 • Der udføres både små-forbedringer og større vedligeholdelsesarbejde i boligen og hvis der benyttes håndværkere, er tilfredsheden høj. Valget falder ofte på udskiftning af vinduer 
 • Der tilvælges bæredygtige byggematerialer ifbm. til- og ombygninger 
 • Mulighederne for at kunne arbejde digitalt har fået en stigende andel af danskerne til at overveje, at flytte længere væk fra deres nuværende arbejdsplads 

Hent hele undersøgelsen her

Udforsk undersøgelsen på egen hånd

Du kan selv gå på opdagelse i de mange indsamlede data i vores databank, hvors du kan krydse data og udforske danskernes vaner, tanker og holdninger til boligen, naboskab og det byggede miljø. 

Brug for hjælp?

Morten Refsgaard

PR- og mediemanager

Tlf: 22 30 65 94

Mail

Henrik Sonne

Senioranalytiker

Tlf: 24 46 65 90

Mail