Viden om danskernes syn på deleøkonomi

Denne undersøgelse belyser danskernes lyst til at dele ting, redskaber og maskiner i 2021.

Interviewene er indsamlet online, og målgruppen er nationalt repræsentativ i aldersgruppen 18+ år.  Der er i alt gennemført 1010 interviews.

Undersøgelsen er vejet på køn, alder, region og uddannelse, dataindsamlingen er foregået fra 7.-10. juli 2021.​

Brug af rapporten

Du kan bruge rapporten frit, sålænge du lever op til vores pressekrav.

Hvis du er journalist og ønsker en kommentar til undersøgelsens resultater, kan du kontakte Videncentret Bolius' senioranalytiker Henrik Sonne.

Undersøgelsens fokus og spørgsmål

 • Deler, bytter eller låner du (nogle af) dine ting med andre?
   
 • Hvor ofte deler, bytter eller låner du?
   
 • Hvem deler, bytter eller låner du dine ting med? 
   
 • Hvilke ting er du interesseret i at kunne dele, bytte eller låne? 
   
 • Hvad ser du som fordelene ved at dele, bytte eller låne ting? 
   
 • Hvad ser du som ulemperne ved at dele, bytte eller låne ting?
   
 • Er der en deleordning i dit område? 
   
 • Synes du, danskerne generelt bør dele, bytte eller låne mere med hinanden?

Hent hele undersøgelsen her