Viden om klimasikring

Videncentret Bolius har undersøgt boligejernes viden om og holdning til klimatilpasning af boligen ved skybrud og stormflod.

Undersøgelsen er gennemført i perioden 27. november - 1. december 2019 via internettet med udgangspunkt i YouGov-Panelet blandt danske husejere i alderen 18+ år.

Brug af undersøgelsen

Du kan bruge undersøgelsen frit, sålænge du lever op til vores pressekrav.

Hvis du er journalist og ønsker en kommentar til undersøgelsens resultater, kan du kontakte Videncentret Bolius' senioranalytiker Henrik Sonne. Leder du efter en fagekspert, kan du kontakte Tue Patursson.

Klimasikring af boligen - de vigtigste pointer

  • 7 ud af 10 boligejere bekymrer sig ikke eller kun lidt om pludselige vandskader i boligen som følge af skybrud eller stormflod
  • 6 ud af 10 (62 %) har slet ikke eller kun i mindre grad overvejet at få lavet forebyggende tiltag
  • De væsentligste årsager til ikke at forebygge er, at boligen er godt nok sikret (53 %), samt at man aldrig tidligere har haft pludselige vandskader (50 %)
  • Hver tredje savner mere viden om forebyggende tiltag – det er særligt dem, der har oplevet vandskader (42 %)
  • De, der har oplevet pludselige vandskader, er generelt de mest aktive; savner viden, vurderer at de har større risiko for pludselige vandskader, har fået foretaget risikovurdering af fagperson etc.

Hent hele undersøgelsen her