Viden om danskernes brug af og holdning til grøn energi

Videncentret Bolius har undersøgt danskernes brug af- og holdning til grøn energi, herunder fx brug af grøn strøm og deres indtryk af solcelle- og vindmølleparker.

Hvad er danskernes holdning til og erfaring med grøn energi? Det spørgsmål har Videncentret Bolius forsøgt at få svar på i denne undersøgelse, som er lavet af YouGov. 

Undersøgelsen er gennemført blandt danskere der bor i egen villa, parcelhus, række-, kæde- eller dobbelthus eller gård.

Data er indsamlet i perioden den 10. oktober til den 14. oktober 2019 via internettet.

Hvis du er journalist og ønsker en kommentar til undersøgelsens resultater, kan du kontakte Videncentret Bolius' senioranalytiker Henrik Sonne. Ønsker du at tale med en fagekspert, kan du kontakte Tue Patursson.

Grøn energi - de vigtigste pointer

  • Personer med en længerevarende uddannelse benytter i højere grad grøn strøm
  • Især i husstande med de høje husstandsindkomster er der flere, der ikke benytter grønne energikilder
  • Især dem, der er 60 år+, er meget tilfredse med deres nuværende opvarmningsform
  • Ca. 9 ud af 10, der har fjernvarme, vil ikke frakoble sig fjernvarme
  • Mere end hver anden er tilfredse med deres fjernvarme
  • Flere end hver anden sætter lighedstegn mellem solcelleparker og vindmølleparker og at det er godt for miljøet og det er fremtiden
  • Især blandt dem, der er 60 år+, svarer flere, at solcelle- og vindmølleparker skæmmer landskabet

Hent hele undersøgelsen her

Fjernvarme den mest populære opvarmningsform

Undersøgelsen cementerer, at fjernvarme med afstand er den mest populære opvarmningsform blandt de adspurgte danskere.