Spørg Bolius

Regler for flexbolig - bopælspligt, mulighed for erhverv m.v.?

Kære Bolius.

Tak for en fantastisk og lærerig brevkasse.
Jeg har et par spørgsmål i relation til bopælspligt og flexbolig (4 spørgsmål i alt)
1. I forhold til den generelle bopælspligt om at man skal opholde sig minimum 6 måneder på sin folkeregisteradresse. Her vil jeg gerne spørge, om denne regel i praksis ulovliggør et liv, som er delt op på flere adresser i forskellige kommuner, hvor man bor f.eks. 4 måneder af gangen hvert sted?

2. Må flexboliger modsat rigtige sommehuse også beboes hele vintre af gangen, eller må de kun beboes i samme omfang som sommerhuse? Jeg får forskellige svar, når jeg googler spørgsmålet.

3. Må man have erhvervsadresse registreret på sin flexbolig? Og må man drive egentlig erhverv fra
flexboligen, i fald den under ordinær helårsstatus vil kunne godkendes hertil jævnfør lokalplanen og planloven mv?

4. Er der mulighed i lejeloven for at udleje et helt hus med undtagelse af ét værelse + adgang til brugsrum, som man selv vil bruge indimellem?

Venlig hilsen  Sara

Hej Sara

1: I praksis nej. Ganske vist er det i krav i boligreguleringsloven, at du som minimum skal benytte din helårsbolig i 180 dage om året. Men findes der næppe den kommune, der vil gøre ophævelser over, at du i længere perioder opholder dig i din fritidsbolig - uanset, om det måtte være seks eller otte måneder. Tal eventuel med kommunen.
2: Hvis din bolig er registreret som flexbolig eller fritidshus, gælder reglerne i sommerhusloven. Det indebærer, at du i sommerperioden fra 1. marts til 31. oktober må opholde dig ubegrænset i boligen.
I vinterperioden, dvs. 1. november til udgangen af februar, må du benytte fritidshuset til ”kortvarige ophold”, som sammenlagt højst må udgøre halvdelen af vinterperioden. I vinterperioden er det praksis, at kommunerne accepterer ”kortvarige ferieophold” af op til 4 – 5 uger i et stræk.
I praksis betyder det, at du lovligt kan benytte fritidshuset ubegrænset i 34 uger i sommerperioden og 9 uger i vinterperioden – altså i alt 43 uger årligt.
Hvis du på et senere tidspunkt ønsker det, kan din bolig atter få status som helårsbolig. Der kan være forskellige flexbolig-ordninger, så kontakt kommunen.
3: Er din bolig registreret som fritidshus er det ikke tilladt at drive erhverv fra adressen. Har du modtaget tilladelse til at bo i fritidshuset hele året, vil det næppe ændre på den sag. Men spørg din kommune om eventuelle muligheder for dispensation.  
4: Du kan altid udleje dele af din bolig til en lejer i form af enkeltværelser og adgang til køkken/bad. Hvis lejer har eksklusiv adgang til køkken, er der tale om en egentlig lejlighed, hvor lejer kan søge boligstøtte og hvor der gælder særlige regler for opsigelse af lejemålet. Overvej at få en advokat til at udarbejde lejekontrakten. Udgiften kan være givet godt ud.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Jørgen Munksgaard Rasmussen, boligøkonomisk fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden