Bor man på privat fællesvej, er det den enkelte grundejer, der har ansvaret for at vedligeholde vejen ud for egen matrikel ud til vejmidten, hvis der ikke er aftalt andet mellem grundejerne. Det gælder bl.a. reparation af huller i vejen.

Det er en god idé at fixe huller i vejen, da:

  • Vejret kan gøre hullerne værre, hvis du venter for lang tid med at reparere dem.
  • Det er nemt og billigt selv at reparere dem med kold asfalt.
  • Du risikerer at skulle betale erstatning, hvis en forbipasserende kommer til skade på din del af den private fællesvej på grund af fx huller eller ujævnheder.
  • Kommunen kan pålægge dig at vejen repareret og kan få den repareret på din regning, hvis du ikke selv gør det.

Bor du på en kommunal vej, har kommunen ansvaret for at reparere vejen.

Hvornår bør man fixe huller i vejen?

Huller og revner i vej og asfalt bør repareres senest i efteråret, så der ikke kommer vand ned i hullerne, som skaber frostsprængninger. Er skaderne mere omfattende end et par enkelte huller, bør du få vejen repareret af et professionelt firma.

Værktøj

  • Tommestok
  • Kost
  • Lille skovl og/eller murerske
  • Mukkert eller asfaltstamper

Materialer

  • Kold asfalt/reparationsasfalt (kan fx købes i et byggemarked).

Sådan reparerer du et hul i vejen med kold asfalt/reparationsasfalt

1
Mål hullets dybde

Mål først hullets dybde. Er hullet 4 cm eller derunder og har en fast bund, er det velegnet til at reparere selv.

2
Fej hullet

Hullet i vejen skal fejes fri for alt støv, grus og snavs. Sørg for, at du kommer helt ned til fast bund, ellers vil asfalten hurtigt løsne sig.

3
Fyld op med kold asfalt

Fyld hullet op med kold asfalt. Kold asfalt skal i modsætning til den asfalt, der bliver brugt ved professionelt vejarbejde, ikke varmes op. Derfor er det nemt at bruge ved kanter og mindre reparationer.

4
Begynd med midten af hullet

Læg asfalten ud med en mindre skovl. Begynd med midten af bunden og arbejd dig opad og ud mod siderne af hullet.

5
Kom godt ud i kanterne

Kom godt ud i mod hullets sider og kanter, så den nye asfalt har godt fat i den eksisterende belægning.

6
Læg asfalten i et jævnt lag

Læg den kolde asfalt i et jævnt lag.

7
Jævn overfladen

Læg det sidste og øverste lag jævnt, så overfladen kommer til at se glat ud. Brug evt. en murerske til det.

8
Lav en lille top

Asfalten synker en anelse sammen. Sørg derfor for, at det øverste lag ligger med en svag buet top. Efter en dags tid vil den nye asfalt ligge jævnt i forhold til den eksisterende asfalt.

9
Bank asfalten sammen

Bank løbende den kolde asfalt sammen med en mukkert eller asfaltstamper i et par minutter. Når asfalten er blød, skal bankene være bløde, og når asfalten er hårdere, skal du også banke hårdere. Bankene er med til at hærde asfalten og sikre, at der ikke er små luftlag nedenunder, som kan give sprækker.