Inden boligskattereformen træder i kraft i 2021 skal du betale grundskyld og ejendomsværdiskat efter de gamle regler.

Ejendomsværdiskatten er fastfrosset på 2001/2002-niveau, mens grundskylden stiger med op til 5,5 procent i 2019.

Grundskyld stiger med 5,5 procent i 29 kommuner

Grundskylden – der også er kendt som grundskat – vil kun stige med de nævnte 5,5 procent for de boligejere, som betaler grundskyld af et lavere beløb end den offentlige vurdering.

Ifølge beregninger fra Danske Bank gælder det for 29 kommuner, hvor den såkaldte grundskatteloftværdi er lavere end den seneste vurdering.

Kun delvist stop for stigninger i grundskyld 

Grundskatteloftværdien blev som begreb indført med introduktionen af skattestoppet i 2001. Skattestoppet satte en stopper for stigninger i ejendomsværdiskatten, mens grundskylden fortsat kunne stige hvert år – dog med højst 7 procent årligt.

Imidlertid steg grundpriserne i mange områder af landet med mere end 7 procent, hvilket gav et skattemæssigt efterslæb, som i 2019 vil være forsvundet i 69 kommuner. 

Begrænsede stigninger i 2019

Ud af landets 98 kommuner vil grundskylden stige i 46 kommuner, mens boligejerne i de resterende 52 kommuner ikke vil opleve nogen stigning.

Samtidig vil stigningen være yderst begrænset i langt de fleste kommuner, da det skattemæssige efterslæb allerede er indhentet i 52 kommuner og bliver indhentet i 2019 i yderligere 17 kommuner.

Bundlinjen bliver, at boligejerne kun vil opleve stigninger på over 1.000 kr. i ti kommuner i 2019. Husejerne i Frederiksberg Kommune oplever den største stigning i grundskatten med et gennemsnitligt beløb på 2.721 kr., mens den laveste stigning sker i Brøndby Kommune med 24 kr. 

Stigninger i grundskyld indefryses i 2019 og 2020

Imidlertid vil ingen af de berørte boligejere mærke noget til stigningen, der automatisk bliver indefrosset i ejendommen. Boligejerne modtog i juni eller juli 2018 en meddelelse om betaling af grundskylden for 2018.
Af meddelelsen fremgår det, at en eventuel stigning i grundskylden optræder som et ”Lån til betaling af stigning i grundskyld”.

I praksis er der tale om en udskydelse af betalingen, da lånet er rentefrit frem til 2021, hvor boligejerne frit kan vælge at indfri lånet eller lade det stå til en rente på anslået 1,0 procent.

Grundskyld fra 2021 baseres på nye vurderinger

Hvor meget du skal betale i grundskyld fra og med 2021 afhænger af de nye vurderinger. Derudover indeholder regeringens reform af boligskatterne en række forhold, som lægger rammerne for den fremtidige boligbeskatning:

  • En skatterabat skal sætte grænser for, hvor meget ejendomsværdiskat og grundskyld nuværende boligejere kommer til at betale. Ingen boligejere, der har købt eller køber deres bolig inden 2021, skal betale en højere samlet boligskat ved overgangen til de nye skatteregler i 2021, end med de nuværende regler.
  • I 2021 skal den gennemsnitlige grundskyldssats sættes markant ned, så ejendomsskatterne samlet ikke stiger. Regeringen forventer, at den gennemsnitlige grundskyldspromille falder fra 26 til 16 promille.
  • De penge, en kommune får ind i grundskyld, må samlet ikke stige.
  • Som boligejer skal du betale ejendomsværdiskat og grund-skyld af et beløb, der er 20 procent lavere end vurderingen.
  • Hvis værdien af boligen i de kommende år stiger mere end lønningerne, bliver den overskydende del indefrosset automatisk. Det sker dog først fra 2021, men i 2017 kan du an-søge kommunen om at få indefrosset evt. ekstra stigninger.