Overvejer du, hvor du skal tilbringe din alderdom? Du tænker måske på at flytte fra den bolig, du har boet i de seneste mange år, til en mindre bolig, som er lettere at passe og bo i. 

Hvis svaret er ja, så kan det være en god idé at undersøge, hvilke muligheder din kommune tilbyder. 

Det skal dog understreges, at aldersgruppen 50-65 år ikke har højeste prioritet hos kommunerne. 

Det skyldes forståeligt nok, at aldersgruppen betragtes som selvstændige. Ofte er der tale om borgere, som ikke har behov for hjælp af kommunen. 

Fokus er på kommunens ældste

De fleste kommuner lægger i stedet fokus på at støtte befolkningens ældste. Det kommer til udtryk ved, at mange kommuner har udførlige tilbud om ældrepleje og lignende, men det vil i få tilfælde være interessant for folk mellem 50 og 65 år. 

Men mange ældres erfaring er også, at hvis man ønsker at rykke videre til en mindre bolig eller til et seniorbofællesskab, så skal man gøre det, mens man stadig er i stand til det. Og kommunen kan være et godt sted at starte, hvis du går med de tanker.  

Selvom det ikke er et hovedfokus hos kommunerne, er der en række tilbud, som du kan overveje, og som vi vil komme ind på i det følgende.

Lovpligtig samtale med kommunen

Når du runder 65 år, har du ret til et forebyggende hjemmebesøg af kommunen, hvis du er i særlig risiko for at nedsat funktionsevne. Når du bliver 75 år, skal kommunen tilbyde det forebyggende hjemmebesøg. 

Det er et tilbud om en samtale, der foregår i dit eget hjem. Samtalen kan dreje sig om alle de forhold, der påvirker din livssituation, herunder din boligsituation.

Det er ingen forudsætning, at du har et konkret problem. Men hvis du tænker på måske at flytte, så er denne samtale en god mulighed for at få det sagt og for at høre, hvad din kommune kan gøre for at få det til at ske.

I nogle tilfælde er der mulighed for at få samtalen tidligere, end når du fylder 65 år.  

På baggrund af disse møder har flere kommuner afholdt infomøder om netop dette emne, så det er en god idé at holde øje med kommende arrangementer på din kommunes hjemmeside og i lokalavisen. 

Tilbud til seniorer

Mange kommuner har også andre tilbud til seniorer på deres hjemmesider. De henviser typisk til en række fritidstilbud, som finder sted i din kommune. Det kan være sport, fællesspisning og alskens andre arrangementer for folk i samme aldersgruppe. 

Denne type aktiviteter samles også på www.aktivtaeldreliv.dk

Nogle kommuner har også planer om at bygge seniorbofællesskaber, men her skal du være ude i god tid. Hos flere seniorbofællesskaber er der flere års ventetid. Der er også mange andre, der opfører bofællesskaber, bl.a. boligselskaber og private initiativtagere. 

Du kan bl.a. finde en oversigt over bofællesskaber nær dig på www.bofællesskab.dk.

Seniorrådet rådgiver kommunalbestyrelsen

I alle kommuner findes også seniorråd. Seniorrådet skal sikre, at dialogen og samarbejdet mellem personer over 60 år og kommunalbestyrelsen udbygges. Seniorrådet skal have mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik. 

Det kan for eksempel være i spørgsmål om boliger, plejehjem, beskyttede boliger, hospitalsforhold, trafik- og miljøforhold og meget andet. 

Formålet er at øge ældres medindflydelse og medansvar gennem dialog og samarbejde. 

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører ældre. 

Kig på kommunens hjemmeside

I det hele taget er det altid en god idé at kigge på din kommunes hjemmeside for at se, om der skulle være tilbud om bofællesskaber, særlige indsatser og lignende tilbud til personer i den tredje alder.

En rundspørge, som Bolius har foretaget, viser, at i både Odsherred, Egedal og Roskilde Kommune har der været afholdt inspirationsmøder, og i eksempelvis Albertslund har ældrerådet siden www.seniorlund.dk, hvor man kan læse om relevante sager for personer over 60 år.