Sagen kort

  • September 2016: Gable Insurances danske agentur, Husejernes Forsikring, stopper med at sælge ejerskifteforsikringer
  • Oktober: PricewaterhouseCoopers indsættes til at varetage forsikringstagernes interesser
  • 16. november: Finansstyrelsen oplyser, at Gable Insurance er blevet indstillet til afvikling
  • 17. november: Gable Insurance, og dermed også Husejernes Forsikring, begæres konkurs
  • 1. december: Folketinget og Forsikring & Pension indgår aftale, der dækker aktuelle skader samt forsikringer fremadrettet
  • 8. december: Folketinget vedtager lovændring på baggrund af aftalen samt sikrer, at husejerne kan købe en ny ejerskifteforsikring
  • 31. marts 2017: Skæringsdato for anmeldelse af skader samt skifte til andet forsikringsselskab
  • 12. januar 2018: Garantifonden stævner firmaer bag Husejernes Forsikring for at dække omkostninger på 96 millioner

1. december 2016 oplyste Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i en pressemeddelelse, at Folketinget og Forsikring & Pension havde indgået en aftale, der dækker aktuelle skader samt sikrer fremadrettede forsikringer for de 26.000 kunder, der blev ramt af Husejernes Forsikrings udenlandske ejer, Gable Insurances, konkurs.

- Med denne aftale løser vi et akut problem for de danske kunder, der har tegnet en forsikring hos Husejernes Forsikring. Vi vil åbne op for, at udenlandske forsikringsselskaber fremover kan blive medlemmer af Garantifonden, så en lignende situation forhåbentlig ikke kan gentage sig i fremtiden, siger ministeren.

Garantifonden tog over

For kunder med ejerskifteforsikring erstattes udækkede skader anmeldt inden 31. marts 2017 af den danske Garantifond mod en selvrisiko på 20.000 kr. Skader skal anmeldes til TopDanmark Forsikring. 

Jens Langergaard, kommunikationschef i TopDanmark, udtaler til Videncentret Bolius, at der kan gå flere måneder fra man anmelder skader til sagen er afsluttet. Skadesanmeldere skal derfor ikke bekymre sig, selvom de ikke har fået svar på deres anmeldelse inden 31. marts. Denne dato gælder kun for indberetning af nye skader. TopDanmark har ansat ekstern arbejdskraft i perioden, så konkursen af Husejernes Forsikring ikke går udover TopDanmarks egne kunder. 

Det er endvidere muligt at købe en ny ejerskifteforsikring på kommercielle vilkår hos selskaber i Forsikring & Pensions medlemskreds, ligeledes inden 31. marts. Denne ejerskifteforsikring vil dække samlet 5 år efter overtagelsen af huset.

For byggeskadeforsikringer erstattes udækkede skader, hvor bygherren er gået eller går konkurs i den oprindelige polices løbetid.

For andre forsikringer er der erstatning for de krav, som er opstået før Gable Insurances konkurs den 17. november 2016 og senest fire uger efter.

Ekstraordinær garanti af ejerskifteforsikring

Reglerne for ejerskifteforsikring gør, at man under normale omstændigheder kun kan tegne en ejerskifteforsikring i forbindelse med huskøbet. Derudover er udenlandske selskaber, der sælger forsikringer i Danmark via et agentur, ikke omfattet af garantiordningen. Derfor er den politiske hjælp en ekstraordinær beslutning.

Underdirektør i Forsikring & Pension, Torben Weiss Garne, påpeger, at den danske forsikringsbranche tager skarpt afstand fra de salgsmetoder som Husejernes Forsikring/Gable Insurance har brugt.

Ifølge DR har skadeserstatningerne kostet forsikringsbranchens fælleskasse i Ankenævnet for Forsikring omkring 96 mio. kr. De penge forventer Garantifonden at få tilbage ved at stævne firmaerne bag Husejernes Forsikring.

Husejernes Forsikring har tidligere udtalt, at de glæder sig over den politiske hjælp, og at lovgivningen nu laves om, så det er nemmere at være medlem af Forsikring & Pension. Firmaet understreger samtidig, at konkursen ikke er følge af noget, der har fundet sted på det danske marked, men skyldes Gable Insurances andre europæiske agenturer.