I marts 2018 blev der igangsat et tværministerielt samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Erhvervsministeriet for at undersøge, hvordan man kunne øge antallet af seniorbofællesskaber i Danmark.

Det er der i første omgang kommet en rapport ud af, som beskriver, hvad der er af muligheder for at skabe flere seniorbofællesskaber, hvordan hverdagen i et seniorbofællesskab påvirker livet for beboerne samt eksempler fra tre forskellige bofællesskaber. Der er derudover lavet en folder om seniorbofællesskabernes potentiale.

Hvordan øges antallet af seniorbofællesskaber?

Det er forståeligt, at interessen er så stor i disse år. Tidligere undersøgelser har vist, at 91 procent af de ældre, der flytter ind i et seniorbofællesskab oplever en øget livskvalitet.

De seneste tal, der stammer fra 2016, siger, at 80.000 ældre ønsker at flytte i et seniorbofællesskab inden for de næste fem år, men at der kun findes omkring 7.000 boliger i bofællesskaberne. Og med den større interesse følger også en længere venteliste. Således svarede 61 procent af seniorbofællesskaberne, at de havde oplevet længere ventelister.

Arbejdet viser, at der er gode chancer for, at antallet af boliger i fællesskaberne kan øges markant de kommende år. Men det kræver, at især to ting ændrer sig.

Disse ting kan give gode muligheder for fremtiden

En af de ting, der skal ændres er, at de ældre skal være bedre til i god tid at tage en beslutning om livet i den tredje alder, således de enten kommer på ventelister til lejeboliger eller kan skabe en efterspørgsel, som de professionelle aktører kan handle på. 

Netop de professionelle aktører er den anden ting. De er en vigtig spiller for at øge antallet af seniorbofællesskaber, hvorfor de også har en væsentlig indflydelse på fremtiden.

Går du med tanker om, at du godt kunne tænke dig et liv i et seniorbofællesskab, så bør du ifølge rapporten gøre noget aktivt for at sikre, at der er en bolig klar til dig, når du har behov for den. Start derfor hellere i god tid end at vente til sidste øjeblik.

Er du interesseret i at få mere at vide om undersøgelsen, kan du finde mere information i folderen, der går under navnet ”Seniorer ønsker at bo midt i fællesskabet”, blev offentliggjort i april 2019. Du kan finde folderen ved at klikker her.

Hvis du har lyst til at kigge nærmere på Sundheds- og Ældreministeriets rapport, der danner baggrund for folderen, så kan du finde den her.