Hvor går skellet mellem dig og din nabo helt præcist?

For at få svar på det spørgsmål skal du finde frem til skelpæle, der markerer grænsen mellem din og naboens grund, og sammenholde det med et måleblad for din ejendom.

Det er en stor fordel at kende til ejendomsgrænsen mellem din grund og din nabos, så I undgår uoverensstemmelser, hvis der skal sættes hegn op, eller der er uenighed om, hvem der skal slå græsset hvor. 

Et såkaldt måleblad, som typisk er produceret ved en udstykning af en grund, kan vise skellenes nøjagtige placering på en grund. Normalt skal du have hjælp af en landinspektør til at få fat i målebladene,

Men det er også muligt selv at finde skelpælene på din grund. Landinspektør Kristian Baatrup viser dig i video øverst, hvordan du kan finde skelpæle på din grund. Han forklarer også, hvad du gør, hvis du er i tvivl om, hvor skellet er placeret.

Find skelpæle med metaldetektor eller brug landinspektør

Skelpæle er typisk lavet af metal eller beton med en tyk metaltråd i, og her kan du også bruge en metaldetektor for at finde dem. Skepæle kan dog også være lavet af andre materialer.

Hvis det ikke er lykkedes dig at finde frem til skelpælene selv, kan den lokale landinspektør hjælpe dig.