Hvor går skellet mellem dig og din nabo helt præcist?

For at få svar på det spørgsmål skal du finde frem til skelpæle, der markerer grænsen mellem din og naboens grund og sammenholde det med et måleblad for din ejendom.

Landinspektør Kristian Baatrup viser dig i denne video, hvordan du kan finde skelpæle på din grund og forklarer, hvad du gør, hvis du er i tvivl om, hvor skellet er placeret.

Et måleblad for din ejendom kan typisk fås hos teknisk forvaltning eller ved at kontakte en landinspektør i dit område.