Danmark har flere indbrud i private hjem end fx Norge, Holland og Tyskland. En af grundene er, at vi gør mindre for at beskytte vores hjem mod indbrud.  

Skalsikring er et eksempel på tiltag, som den enkelte kan sætte i værk for at sikre sin bolig. Det går ud på at forstærke døre, vinduer, låse og mure, altså en sikring af husets skal. 

Fokus på indbrudssikring

Kampagnen Bo trygt! vil nedsætte antallet af indbrud i danske hjem fra 29.000 til 10.000 årligt. Bag indsatsen står TrygFonden og Realdania i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd og Videncentret Bolius. Du kan læse mere på Botrygt.dk.

Jo flere tiltag, desto bedre

Forskning viser, at hvis du kombinerer to eller tre af tiltagene sammen med den grundlæggende forbedring af døre, låse og vinduer, så opnår du i den kombinerede udgave en bedre indbrudsforebyggelse. 

Hvis borgere, der allerede har været udsat for indbrud, sørger for at sikre boligen, falder risikoen for igen at blive udsat for indbrud.  

I det nedenstående kan du gå i læse mere om de enkelte metoder, både skalsikring og de yderligere metoder til at beskytte din bolig. 

Døre

Tyven søger efter det svageste punkt i en bolig. Det sted, hvor det er lettest at komme ind og derefter ud med tyvekosterne uden at blive set.

Døre er ofte blandt de svageste punkter. Derfor er det en god idé at installere en indbrudssikret dør, der kan modstå indbrud i minimum tre minutter. 

Døren skal være solid og slutte tæt til karmen. Samtidig skal karmen være ordentligt fastgjort til murværket. 

Alle yderdøre bør have en solid konstruktion med gode og sikre låse. Husk, at ud over hoveddøren omfatter ”yderdøre” også kælderdøre, terrassedøre, havedøre, køkkendøre, altandøre, glasdøre og bagtrappedøre. 

Låse

To låse er bedre en én lås. Hvis du har to låse i din dør, gør du arbejdet dobbelt så besværligt tyven. Gode låse kan være meget svære at dirke op eller bore ud, og nøglerne er svære at kopiere. 

Indbrudssikringen øges væsentligt ved montering af to låse på døren monteret med cirka 40 centimeters afstand. 

Hvis dine yderdøre låses med nøgle både på indersiden og ydersiden, kan du tvinge tyven til at entrere gennem vinduet, og det vanskeligt at slæbe store ting som fladskærme ud gennem et vindue. 

Låse, der er ældre end ti år, eller som viser tegn på slid, bør skiftes ud. Skift til en lås med borebeskyttelse i cylinderhus og tromle og med høj dirke- og kopieringssikkerhed. Du kan supplere med en ekstra lås, hvis døren kun har én. Låsecylinderen bør udskiftes cirka hvert femte år for at sikre fuld funktionsdygtighed og indbrudssikring.

Vinduer

Et andet af husets svageste punkter er vinduerne, som derfor også er et godt sted at starte, når du skal forebygge indbrud. 

Der findes mange metoder til tyveri- og indbrudssikring af vinduer. Det kan være med forstærkning af rammer, med sikkerhedsglas med låse på vinduer med mere. 

Brug nabohjælp

Gennem indbrudskampagnen Bo trygt!, som bl.a. Videncentret Bolius står bag, kan du hente appen 'Nabohjælp'. Nabohjælp er den bedste metode til at undgå indbrud, og med appen er det blevet endnu nemmere.

Læs mere

Lys

Du kan foregive at være hjemme, hvis du installerer sensor- eller timeraktiveret lys i din bolig. 

Når du opsætter sensor- eller timeraktiveret lys udendørs ved mørke kælderskakte og lignende, hvor tyven ellers kan skjule sig og få ”arbejdsro”. Tyven foretrækker at arbejde skjult, og det kan han ikke, hvis du har sørget for, at der er lys omkring din bolig.

Du kan opsætte sensorstyret lys ved døre og vinduer og/eller ved havestier og carport.

Kameraer

Du kan installere sensoraktiverede kameraer indendørs eller ved døre, vinduer, kælderindgange med mere.

Nabohjælp

Nabohjælp, hvor man i nabolaget holder øje med hinandens huse, og om der er mistænkelige personer i området, er i høj grad også med til at forebygge indbrud. 

Det kan både være, at du har en personlig aftale med en eller flere af dine naboer, og det kan være gennem hjemmesiden nabohjælp.dk, hvor flere end 250.000 danskere er tilmeldt. 

Nabohjælp sætter hjælpen i system og er med til at gøre et nabolag mere trygt at bo i. 

Teknisk sikring

Det kan være en god idé at mærke dine ejendele og samtidig gøre klart opmærksom på det ved fx at sætte klistermærker på din boligs yderdøre. Der findes flere forsikringsselskaber, som rådgiver om disse mærkningstyper. 

Det Kriminalpræventive Råd, DKR, stiller Operation Mærkning-udstyr gratis til rådighed. Det vil sige udstyr, der kan benyttes til at mærke sine ejendele med usynlig UV-pen eller indgravering. 

Hvis du mærker dine ejendele, kan det være lettere for politiet at opklare indbrud, og mærkning kan sammen med andre tiltag have en forebyggende effekt. 

Tyve kan ikke lide mærkning, fordi det kan nedsætte værdien af tyvekosterne. Derfor er det en mulighed, at tyvene undlader at bryde ind i dit hjem, hvis du klart skilter med, at indbo er mærket. 

Det kan også være en god idé at installere værdibokse/pengeskabe i dit hjem til opbevaring af værdigenstande. 

Alarm

I nogle tilfælde kan kan det være en god idé at installere alarm. Alarmer er blevet et udbredt fænomen i mange hjem, men alarmernes indbrudsforebyggende effekt mangler endnu at blive afprøvet og dokumenteret. Enkelte studier viser omvendt, at alarmer i sig selv ikke afskrækker tyve fra at begå indbrud. 

Alarmer er tilsyneladende ikke effektive, medmindre de kombineres med især skalsikring. 

Under alle omstændigheder er det imidlertid vigtigt at skelne mellem følgende alarmtyper:

  • Alarm, der er forbundet til en alarmcentral, og som derfor tilkalder vagtpersonale, der kan stoppe en hændelse og genoprette skader. 
  • Lokal alarm, som støjer indvendigt og/eller udvendigt, men ikke er tilsluttet en alarmcentral. Bemærk, at alarmen maksimalt må hyle i tre minutter. 
  • Lokal alarm, der udover at støje også fx via sms tilkalder naboer, som kan skræmme tyven væk og genoprette skader. 

Klip hækken

Klip hækken eller begræns plankeværkets højde. På den måde er der ikke gode gemmesteder omkring boligen, som kan give tyven ”arbejdsro”. Det er en afvejning, du må foretage mellem privatliv og at give tyven en god ugeneret arbejdsplads. 

Hvis der er buske eller bevoksning tæt på huset, som kan give ly for en indbrudstyv, bør du overveje at klippe det ned eller fjerne det. 

Hvad synes du om Husets Kalender?

Vi arbejder løbende på at gøre Husets Kalender bedre, så du som bruger får endnu mere ud af appen. I den forbindelse vil vi bede dig om at svare på dette korte spørgeskema.

På forhånd tak

Deltag i undersøgelsen