Hvordan kommer lugten?

Mange varme sommerdage i træk kan resultere i afskyeligt lugtende udendørs affaldsbeholdere, som tiltrækker et eldorado af bananfluer, spyfluer og maddiker.

Især kan de borgere, der kun får hentet husholdningsaffald hver 14. dag, blive generet af lugt, når varmen lægger sig over det danske sommerland.

Hvorfor lugter affaldet?

Din affaldsbeholder kan lugte, når det er varmt, fordi høje temperaturer fremskynder forrådnelsesprocessen af madaffaldet. Den nedbrydning, bakterier og mikroorganismer foretager af organisk materiale, dvs. planter, kød og fisk.

Hvordan mindsker du dårlig lugt fra affaldsbeholderen?

 • Dryp madaffaldet godt af, inden du smider det ud, da væsken herfra både lugter og tiltrækker fluer. 
 • Sørg for, at din skraldepose er helt tæt, før du lægger den i din affaldsbeholder/skraldesæk udenfor. 
 • Luk madaffaldsposen med dobbelt knude og undgå at overfylde posen. Smid hellere flere mindre fyldte skraldeposer ud end færre fyldte. 
 • Undgå, at skraldeposen går i stykker ved at lægge den forsigtigt i affaldsbeholderen frem for at smide den. På den måde sikrer du bedre, at affaldet ikke løber ud i affaldsbeholderen/affaldsposen. Put evt. affaldsposen til det organiske affald ind i en anden skraldepose af samme slags.
 • Placér din udendørs affaldsbeholder i skygge. 
 • Luk låget på beholderen ordentligt. 
 • Rengør løbende din affaldsbeholder med vand og sæbe, fx ved at lægge den ned og spule den med haveslangen. Det kan forebygge lugt og maddiker. Du kan også bruge husholdningssprit eller Rodalon, der hver især er effektive bakteriedræbere. Brug ikke klorin, da det er miljøskadeligt.
 • Flere selskaber rundt omkring i landet tilbyder at vaske affaldsspande - nogle gør det kun for boligselskaber, andre også for grundejerforeninger, mens nogle også tilbyder det til private borgere. Søg på fx "rensning af skraldespande" på Google.

Hvordan undgår du fluer og maddiker i skraldespanden?

Der kommer kun fluer og fluelarver – maddiker – i din skraldspand, hvis de kan finde føde og husly. Derfor kan du mindske risikoen for fluer og maddiker i din affaldsbeholder således:

 • Dryp dit affald godt af.
 • Bind en tæt knude på affaldsposen.
 • Luk låget på affaldscontaineren.

Nogle nyere affaldscontainere, der findes i mange kommuner, har desuden en såkaldt stabletap, så affaldsbeholderne nemmere kan stables og køres fra fabrik ud til borgerne. Men tappen kan flå hul i poserne med organisk affald. Egedal Kommune har efterfølgende valgt at skære det meste af tapperne af for at mindske risikoen for, at der går hul på poserne.

Godt at vide om maddiker

 • Maddiker – eller fluelarver – er ikke farlige.
 • Æggene bliver til larver på et døgn og efter ti dage til spyfluer.
 • En fugtig og varm skraldespand (mellem 25 og 40 grader) med adgang til kød- eller fiskeaffald giver ideelle levevilkår for fluelarver.

Kilde: Hillerød Forsyning

Gør sådan, hvis der er kommet maddiker i skraldespande 

 • Tøm affaldsbeholderen og hæld et par liter kogende vand ned langs siderne for at fjerne fluelarver og fastgroet materiale, og luk låget til. Hæld vandet ud, når det er kølet af og gentag evt. et par gange måske med lidt sæbe i. 
 • Brug ikke gift. Da maddiker ikke er farlige, skal du aldrig bruge sprøjtegifte til at bekæmpe dem med. 
 • Forbehandl affaldsbeholderen. Hvis du er særligt plaget af fluer, kan du forbehandle din affaldsbeholder med et godkendt fluemiddel, som sprayes på ved beholderens åbning – der hvor spyfluerne forventes at sætte sig – og på relevante flader inde i beholderen, hvor du evt. før har set æg og fluelarver. 

Er strøelse i affaldsbeholderen en god idé?

Selvom nogle har haft succes med at mindske lugtgener og fluer fra affaldsbeholderen ved at hælde strøelse som fx savsmuld over affaldsposerne, skal du være opmærksom på, at strøelse kan give problemer ved tømningen af beholderen, da den vil klumpe og klistre til bund og sider.

Strøelse i bunden af beholderen kan måske opsuge udsivende safter fra skraldeposerne. Men hvis der stadig er gode betingelser for, at fluer kan formere sig i madaffaldet, vil årsagen til maddike-problemet ikke blive løst.