Spørg Bolius

Salg af andelslejlighed - kan jeg betinge at møbler og inventar indgår i salgsprisen?

Hej Bolius

Jeg overvejer at sælge min andelsbolig i København, da jeg er flyttet til udlandet.

I den forbindelse ønsker jeg at sælge andelen med løsøre (andelsboligforeningen har en mindre intern venteliste.)

Er der noget i lovgivningen, der sikrer mig, at jeg kan betinge, at salg af andelen inkluderer køb af løsøre til vurderet pris? I givet fald: Kan vurdering af løsøre være samme person som den, der skal vurdere forbedringer på andelen, eller skal det være en anden person og i givet fald, hvilken fagperson er det så?

Eller er alt dette blot op til foreningens vedtægter?

På forhånd tak

Mads H

Hej Mads H

Det er som udgangspunkt ikke muligt at betinge et salg af andele af, at andelssalget inkluderer køb af løsøre til vurderet pris.

Årsagen hertil er, at det ellers ville være muligt at ”omgå” reglerne om prismaksimering i forbindelse med salg af andele. En sådan omgåelse af reglerne ville fx opstå, hvis sælger og køber indgik aftale om at betale 100.000 kr. for en stol i stedet for at indgå aftale om betaling af yderligere 100.000 kr. for selve andelen.

Lovgivningen sikrer således køberen imod, at du betinger salget af, at køberen også køber dit løsøre.

Du må derfor udelukkende betinge salget af en samtidig aftale om salg af løsøre, hvis der er tale om såkaldt ”tilpasset” inventar. Ved ”tilpasset” inventar forstås nagelfast inventar, eksempelvis faste tæpper og indbyggede køkkenelementer.

På den anden side er det muligt for dig at indgå aftale om samtidigt salg af løsøre, såfremt prisen for løsøret fastsættes til at udgøre handelsværdien (en rimelig værdi). Du kan i første række selv vurdere ”handelsværdien”, hvis ikke andet fremgår af foreningens vedtægter.

Købsaftalen om salg af løsøre skal dog forelægges andelsforeningens bestyrelse til kontrol. Herved sikres det, at der ikke opnås overpris. Såfremt værdifastsættelsen ikke er lavet på et helt urealistisk højt plan, skal der formentlig meget til, før værdifastsættelsen anses for at være for høj.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Nikolaj Wessel Tromborg, advokat

Aktuelt på forsiden