Spørg Bolius

Ulovlige installationer i solgt lejlighed

Vi købte en lejlighed i august 2011. Sælger, som vi købte af, erhvervede lejligheden på tvangsauktion, hvorefter han renoverer og sælger den med det samme.Vi sælger lejligheden igen i november 2012, og får nu af vide af køber som vi solgte til, at afløbet på badeværelset er ulovligt(da dette skulle have været skiftet til nutidens standard, ifb. med at det blev lagt nyt gulv på badeværelset), samt el-installationen er ulovlig.
Det mener køber selvfølgelig at vi skal betale for. Hænger vi nu på den, selv om vi ikke var klar over det?
Til historien hører det, at den oprindelige sælger indførte – ganske intelligent - følgende punkt i transportauktionsskødet, da vi overtog lejligheden
"pkt. 6
Sælger har erhvervet ejendommen på tvangsauktion og er derfor uden kendskab til ejendommens tilstand. Som følge heraf overdrages ejendommen uden ansvar fra sælger i enhver henseende.
Køber er således afskåret fra at gøre nogen som helst indsigelser gældende overfor sælger vedr. mangler eller andre forhold – dog bortset fra vanhjemmel."
Er vi så helt på egen hånd nu med de ulovlige installationer?
Mvh. Martin

Kære Martin
Det er desværre sådan, at I godt kan komme til at hænge på mangler, som I hverken har kendt til, eller som ikke er opstået i jeres ejertid. Idet der ikke udarbejdes tilstandsrapport på ejerlejligheder, er handlen ikke omfattet af reglerne om huseftersyn og ejerskifteforsikring. Jeg har ført en del lignende sager og har køber ret i sine indsigelser, vil I derfor som udgangspunkt komme til at betale et forholdsmæssigt afslag, hvis retten i øvrigt finder, at disse mangler ville have haft indflydelse på købers beslutning om at købe lejligheden, herunder størrelsen af prisen. Dette vil jo nok være tilfældet i jeres sag.
Selv om sælger har fået lavet et transportskøde, vil han ikke være undtaget for et evt. krav, som videreføres fra jer, hvis eneste årsag hertil var at spare tinglysningsafgift. Da jeg ikke kender de øvrige vilkår for handlen, herunder om I har en aftale ved siden af transportskødet, eller hvad der i øvrigt er anført i skødet, har jeg ikke mulighed for at komme nærmere ind på jeres evt. muligheder.

 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Dennis Feyling Serup, skribent

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden