Spørg Bolius

Ulovligt badeværelse i andelslejlighed - skal sælger eller entreprenør betale lovliggørelse?

Hej

Jeg håber, at I kan hjælpe mig med at placerer det økonomiske ansvar i denne sag:

Jeg har boet 2 år i en andel på 4. sal. Andelen har været solgt 4 gange efter der blev lavet badeværelse i 2004. Vi har faktura.

Vi har grundet svamp fundet ud af, at der ikke er vådrumsbeklædning under fliser på vægge i badeværelset. Håndværkeren, der lavede badeværelset, ville i første omgang hjælpe os med at udbedre skaden, men trak processen i langdrag. Da han fandt ud af omfanget af skaden, så kom han pludselig i tanke om, at han "kun" havde sat fliser op på gulvet. Det passer ikke.

Mit spørgsmål er om den håndværker der lavede badeværelset hæfter økonomisk eller om den tidligere ejer vi købte andelen med forbedringer af hæfter. Eller vi selv må punge ud.

Vi har jo i god tro betalt for at badeværelset er lavet lovpligtigt. En advokat siger at fristen for at få håndværkeren til at betale er op til 10 år, mens en anden siger den ikke er, fordi skaden ikke har været synlig for os, og vi har troet at badeværelset var lavet som loven foreskriver.

På forhånd tak,

Ditte

Hej Ditte.

I en sag som denne vil to forskellige forældelsesfrister være relevante. Der gælder således en ”lang” forældelsesfrist, som løber i 10 år fra den skadevoldende handling, og samtidig gælder der en ”kort” forældelsesfrist, som løber i 3 år fra det tidspunkt, hvor man fik – eller burde have fået – kendskab til sit krav. Det er dog kun aktuelt at drøfte den 3-årige frist, såfremt den 10-årige frist ikke allerede er ”sprunget”. Eftersom arbejdet blev udført i 2004, skulle forældelsen have været ”afbrudt” senest 10 år efter, at arbejdet blev udført. Dermed får den ”korte” forældelsesfrist, dvs. den 3-årige frist, som bl.a. gælder for skjulte mangler, desværre ikke nogen betydning i jeres tilfælde. Det kunne i stedet overvejes, om der er opstået en ny forældelsesfrist, fordi håndværkeren i første række selv tilbød afhjælpning. Ud fra din beskrivelse har håndværkerens velvilje dog haft en så vag karakter, at det kan blive vanskeligt at bevise, at det skulle kunne sidestilles med et egentligt tilbud eller andet nyt grundlag. På det foreliggende grundlag er det derfor min vurdering, at et eventuelt krav imod håndværkeren vil være forældet, dvs. fortabt

Under alle omstændigheder er det dog også mest nærliggende at rette kravet imod den, som I selv har indgået aftale med: Sælgeren af andelsbeviset. Den beskrevne 3-årige forældelsesfrist kan under alle omstændigheder tidligst regnes fra det tidspunkt, hvor I købte andelsbeviset. Derfor bør forældelsesreglerne heller ikke være et problem i jeres tilfælde, så længe I får anlagt sag senest 3 år efter købet. Selv om sælger måske heller ikke har været klar over det konstaterede problem, kan det være aktuelt at påberåbe sig muligheden for at få et såkaldt forholdsmæssigt afslag i købesummen. Dette indebærer i korte træk, at der skal udøves et skøn over, hvad andelsbeviset havde kostet, såfremt I på forhånd havde været klar over manglerne. Jeg vil derfor anbefale, at I henvender jer til sælgeren med et krav om betaling for udbedring af skaderne. Samtidig skal jeg dog gøre opmærksom på, at kravet næppe kommer til at udgøre den fulde udbedringsudgift, idet der skal ske fradrag efter betragtningen ”nyt for gammelt”.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Nikolaj Wessel Tromborg, advokat

Aktuelt på forsiden