1. Overvej først grundigt, om du har lyst til at flytte i seniorbofællesskab. Tænk bl.a. på, om du har overskud til det tætte fællesskab, at hjælpe andre, har lyst til at bo tæt på andre og vil afsætte den tid der skal bruges, når beslutninger, der vedrører fællesskabet, skal debatteres og afgøres i fællesskab.

2. Vil du flytte ind i et eksisterende bofællesskab eller være med til at starte et nyt? Vil du bo sammen med kun ældre eller i et bofællesskab med blandede aldersklasser, og fx børnefamilier. Hvis du vil flytte ind i et allerede eksisterende bofællesskab, kan du undersøge, om der er ledige bofællesskaber i den kommune, du gerne vil bo i. Søg fx i Ældre Sagens database over bofællesskaber i Danmark, der giver et samlet overblik over bofællesskaber og seniorboliger med fællesrum.

3. Hvis du vil være med til at starte et nyt bofællesskab, skal du være opmærksom på, at der kan gå flere år fra ideen opstår, til byggeriet står klar til indflytning. Start med at overveje hvem du vil flytte i bofællesskab med. Skal du kende alle eller nogle på forhånd, eller kan det være mennesker, du ikke har mødt før? Tag en snak med dine venner og bekendte, hør kommunen, om de kender til planer om seniorbofællesskaber, eller vil hjælpe dig i gang med at søge andre med samme interesser, og/eller sæt opslag op eller hør lokalavisen, om de vil skrive en artikel – eller prøv at etablere en gruppe fx på Facebook.

4. Arrangér fx en studiekreds eller på anden måde nogle møder, hvor interesserede kan snakke sammen om planerne. Diskutér bl.a. hvad fællesskabet skal indeholde, hvor meget fællesskab der skal være, hvad der er økonomisk muligt, hvor seniorbofællesskabet skal ligge – skal det fx være tæt på centrum og offentlig transport – hvilke kriterier der skal opfyldes for at få en bolig, og hvor mange boliger og hvilke regler der skal være.

5. Besøg andre bofællesskaber og hør om deres erfaringer både gode og dårlige. Hør om I kan få en kopi af deres vedtægter, og måske referater fra deres møder som I kan bruge som udgangspunkt for jeres egne.

6. Find ud af, hvilken boligform I ønsker. Skal det fx være ejerbolig, almen lejebolig, støttet eller privat andelsbolig eller en kombination? Der kan være mulighed for at få støtte, både i forbindelse med etableringen og til boligstøtte, hvis kommunen og et alment boligselskab står for byggeriet. Der kan også i visse tilfælde være mulighed for at få støtte til at opføre private andelsboliger for ældre.

7. Kontakt kommunen hvis I vil bygge selv og få den med i processen og til at hjælpe med at undersøge om muligheder for den form for byggeri i kommunen. Kommunerne har mulighed for at beslutte, at et areal skal anvendes til ældrebyggeri eller ældrevenligt byggeri - fx i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner. Måske kan kommunen endda hjælpe med at anvise en attraktiv grund.

8. Konkretisér, hvad seniorbofællesskabet skal indeholde og jeres ønsker til, hvordan det skal se ud. Skal der være et fælleshus med plads til overnattende familiemedlemmer, og hvilke andre fælles ting skal der være? Pas på ikke at komme med for urealistiske, dyre ønsker som fx en swimmingpool. Når I har gjort jer de tanker, skal I tage en arkitekt med erfaring fra lignende byggerier med på råd, Arkitekten kan hjælpe jer med at konkretisere ønsker og tanker – og med ved hjælp af skitser og modeller prioritere og tilpasse projektet, så det tilpasses de ønskede funktioner, at myndighedskrav opfyldes og ikke mindst at projektet tilpasses og holder den økonomi, der er afsat.

9. Husk, at du formentlig skal blive længe i boligen. Så tag dét med i overvejelserne, når I skal finde den rette størrelse på boligen, hvilke løsninger der vælges fx i forhold til størrelse på rummene fx arbejdsplads og friplads i køkken og god  plads i baderum  - niveaufri indgange med store døre, adgang - også til terrasser – og i det hele taget at forholdene giver let og ubesværet adgang til at færdes ubesværet overalt i og omkring boligen, også hvis man skulle blive gangbesværet og få brug for at færdes med kørestol eller rollator.

10. Måske kan I finde en finansiel partner eller en bygherre, der er interesseret i at opføre byggeriet. Hvis I gerne vil være med til opbygge et fællesskab, som udlejes som almene lejeboliger, skal I kontakte kommunen og et af de almene boligselskaber for at undersøge mulighederne. Så kan I muligvis via et byggeudvalg få god medbestemmelse på byggeriet. Så skal i allerede meget tidligt i processen forsøge at få et boligselskab og kommunen med i projektet. Vær opmærksom på, at der altid ligger mange undersøgelser og beslutninger der involverer mange parter, og der derfor går temmelig lang tid, fra ideerne fødes, til byggeriet kan gå i gang.

Kilder: Ældre Sagen og Videncentret Bolius