Hvad kan få ledninger til at kortslutte?

  • Støv og nullermænd er meget letantændelige og kan antændes af de gnister, der kan komme ved stikkontakter og forlængerledninger.
  • El-apparater, muffer og samlinger bliver løsere med tiden, hvorfor støvet kan samle sig her. Og derfor skal du også støvsuge grundigt her.
  • Pas også på overbelastede ledninger. Fx kan for mange forlængerledninger eller elektriske apparater koblet til samme kontakt overophede og kortslutte ledningerne, hvilket kan resultere i brand.

Også forkert installeret el kan forårsage brand.

Sådan tjekker du dine elinstallationer

Elapparater

Kig på dine elapparater. Er der synlige skader, løse forbindelse eller buler?
Fjern store mængder støv på fjernsyn, computer og andre apparater.

Kontakter

Kontrollér dine stikkontakter. Hvis der er mere end 4 apparater sluttet til én stikkontakt, skaber det en øget brandrisiko.

Lamper

Kig dine lamper efter i sømmene – er der åbne samlinger eller andet, som ikke er intakt? Så smid dem ud – eller få dem repareret.

Tjek også, at pærens wattangivelse ikke overstiger det anbefalede på lampen.

HFI/HPFI-relæ

Har din hovedtavle sikringer, bør du tage dem ud og mærke på dem. Er de varme? Eller sprænger de ofte? Så skal du have en autoriseret elektriker til at efterse dit HFI-relæ.

I øvrigt bør du teste dit sikringsrelæ mindst én gang om året ved at trykke på prøveknappen på anlægget, hvorefter relæet skal slå fra.

Hvad synes du om Husets Kalender?

Vi arbejder løbende på at gøre Husets Kalender bedre, så du som bruger får endnu mere ud af appen. I den forbindelse vil vi bede dig om at svare på dette korte spørgeskema.

På forhånd tak

Deltag i undersøgelsen