Spørg Bolius

Skader efter rotter i andelsforeningen - hvem dækker udgifter til skader på mit inventar og mine ting?

Kære Bolius

Der er opstået et rotte problem i mit kælderrum. Sidste sommer blev der lavet et kloakrør udenfor mit kælderrum. Kloakrørene var lækket så der var direkte hul ned til kloakken. Røret fører ind i mit kælderrum men er et fælles kloakrør for bygningen (der er på intet tidspunkt blevet spurgt om adgang til mit kælderrum hverken af bestyrelsen eller af kloakselskabet) . Jeg bor i en andelsboligforening og der har været et firma som har stået for udarbejdelsen af kloakrørene.

For en månedstid siden skal jeg så tilfældigvis ned og have ryddet ud i mit kælderrum og finder lugten påfaldende og undre mig, vi finder så flere rotte lorte og en del ødelæggelser på inventaret både på mine private ting og på bygningen. Jeg kontakter selvfølgelig bestyrelses formanden, min forsikring, administrationen samt kommunen men ingen vil tage ansvaret. Jeg tænker jo at det er bygningsforsikringen der har ansvaret i og med at rotterne er kommet ind via et kloakrør som har været misvedligeholdt i bygningen og derfor skal mine skader kælderen også erstattes af bygningsforsikringen? Der har ikke været en taksator ude og se på skaderne men administrationsselskabet påstår at de ikke dækker og at det hele hænger på mine skuldre? Kan det virkelig være rigtigt? Der har på intet tidspunkt været meddelt om at man skulle være obs på muligheden for rotter, det er lidt svært at finde hoved og hale i så derfor tænkte jeg at i kunne være til hjælp?

Jeg håber ikke at det blev alt for indviklet :)

Mange hilsner fra Michelle og tak for hjælpen

Hej Michelle

Andelsboligforeningen skal selvfølgelig sørge for at ejendommens installationer er i orden og for at afhjælpe skader økonomisk har de fleste en ejendomsforsikring med rørskade dækning. Skaderne på bygningen vil derfor være dækket af en sådan forsikring, herunder de skader indkommende rotter måtte have forvoldt på bygningen.

Lejerens indboforsikring dækker normalt ikke skader fra indtrængende dyr, sådanne skader er ikke omtalt som dækningsberettiget efter betingelserne i familie/indbo forsikringen, men så vidt vides har nogle selskaber vist velvilje og erstattet sådanne skader.

Spørgsmålet bliver herefter om man kan gøre et ansvar gældende overfor andelsboligforeningen for manglende vedligeholdelse eller den reparatør der har udført reparationen (her bliver det så et spørgsmål om hvornår rotterne er kommet ind).

Man må nok se i øjnene at det kan blive svært at få statueret et ansvar ud fra bevismæssige grunde, det vil i hvert fald kræve noget mere viden om hændelsesforløbet

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Ole Vidstrup, konsulent

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden