Du behøver ikke at grave din køkkenhave igennem om efteråret. Det kan bl.a. være dårligt at efterårsgrave, fordi:

 • Det er dårligt for jordstrukturen.
 • Det skader insekter, regnorme og mikroorganismer.
 • Næringsstofferne bliver vasket ud i jorden.
 • Der giver ukrudtet lettere vækstbetingelser.

Dæk jorden i køkkenhaven til om efteråret

Undgå, at jorden i din køkkenhave ligger bar om vinteren, da den lettere klasker sammen, og mange af jordens næringsstoffer udvaskes.

Med et vinterdække bevarer du et bedre miljø for jordens mikroorganismer, så de holder sig aktive en større del af vinteren. Det skaber en porøs og god jord, når du fjerne resterne af jorddækket i foråret.

Lav jorddække med:

 1. Blade, halm og kompost. Læg evt. et lag kompost hen over bladene, så de ikke blæser væk. Du kan også lægge et net over bladende.
 2. Tang. Er især velegnet, hvor du skal have asparges eller kålplanter til næste år.
 3. Husdyrgødning. Giver masser af næring og organisk materiale til jorden. Dæk det til med sort plastic eller plantedele (men undgå at lægge frisk stalddyrsgødning ud – lad det dampe af ved at lægge det til tørre i stabler i 6 måneder).

Kilde: Haveselskabet.dk

I stedet for at grave jorden igennem, skal du pakke din jord ind. Det kan du gøre på 2 måder:

 1. Spred et 5 cm vinterdække af husdyrgødning, kompost eller kunstgødning dækket med plantedele.
 2. Så en efterafgrøde – fx kløver, cikorie eller vintervikke.

Ved begge metoder holder du på jordens næringsstoffer og sørger dermed for, at der er næring til planterne om foråret, når de har brug for det.

Staldgødning skal dampe af for at undgå afsvidning af planter

Hvis du bruger staldgødning, må du ikke udlægge helt frisk staldgødning på jorden, da det skal dampe af først – gerne ved at blive stablet i en højde på 1-2 m et halvt år forinden.

Hvis du udlægger gødningen direkte fra stalden, skal der gå mindst 3 måneder, inden du sår, da du ellers kan risikere, at de sarte kimplanter svides af, fordi gødningskoncentration er for høj i de øverste 10 cm af jorden. Koncentrationen af gødning reduceres løbende ved, at regnen udvasker den. Sne formindsker også koncentrationen.

Start tidligt med at forberede jorden til næste år

Begynd allerede i juli med at forberede din jord til næste forår i takt med, at dine bede i køkkenhaven bliver ledige, efter at du har høstet dine afgrøder.

Det kan du gøre ved at:

 1. Løsne jorden med en gravegreb i 2 spadestiks dybde uden at endevende den.
 2. Så grøngødningsplanter som efterafgrøder, der både kan fastholde den løse jordstruktur og samle næring i de grønne plantedele og rødder, som dermed kan gøde næste års planteproduktion og skabe en frugtbar jord.

Grøngødning som efterafgrøder nærer og løsner jorden

Når du skal plante grøngødning/efterafgrøde på din jord, er det vigtigt, at der hurtigt kommer nogle enkelte planter med store blade som fx boghvede, gul sennep, ræddike, raps og honningurt, der kan skygge lidt for de mere sarte kimplanter som kløver – fx hvid og gul stenkløver, der er gode til at løsne kompakt jord, da deres rødder går flere meter ned i jorden.

Lupiner, hestebønner, solsikker og vintervikke er også velegnede som grøngødning.

Det er en fordel, at grøngødningen består af flere arter. Det giver en variation i påvirkning af jorden, og du opnår en vis sikkerhed i forhold til skiftende vejrlig.

I videoen herunder fortæller haveekspert Jesper Carl Corfitzen, hvorfor det er vigtigt med grøn gødning. 

Grav en ny køkkenhave om foråret

Vent med at grave til foråret, hvis du vil anlægge en ny køkkenhave, og så i jorden med det samme.

Lerholdig jord kan graves med forsigtighed

Hvis du har en køkkenhave med sammenpakket, hård lerjord, kan det godt være, at du ikke helt kan udgå at skulle grave den igennem om efteråret, selvom udvaskningen af næringsstoffer er er for stor ved en bar jord.

Hvis du skal anlægge et nyt bed, bliver du nødt til at grave. Men du skal gøre det om foråret og sørge for, at jorden bliver sået til med det samme.

På nettet har flere haveejere udvekslet erfaringer om lerholdig jord. Nogle af rådene er, at du om foråret skal lægge et tyndt lag kompost på jorden blandet med lidt grus og desuden lægge jorddække mellem planterne i form af fx hækafklip og til sidst så efterafgrøder.

Et andet råd er, at du godt kan grave i den, når den er tør og smuldret – ikke, når den er våd og tung, for så risikerer du at ødelægge det øverste muldlag med alle de nærende mikroorganismer. For yderligere at beskytte det nærende, øverste muldlag, bør du lægge dette muldlag til side, inden du graver i dybden og løsner jorden og så bagefter lægge mulden tilbage øverst i bedet.

Hvis du har en komprimeret lerholdig jord, undgå da at presse den endnu mere samme ved at gå ud på den. Anlæg i stedet smalle bede med gangstier imellem.

Kilde: Havenyt.dk og Haveselskabet.dk