Hvis du har en nyere ovn, behøver du som udgangspunkt ikke at lade din ovnlåge stå åben for at udlufte ovnen, efter du har brugt den.

Din ovn skal udluftes

Når der kan opstå tvivl om, hvorvidt ovnens låge efter brug skal åbnes eller ej, handler det om udluftning af ovnen. Hvis ovnen ikke udluftes, kan der nemlig under madlavningen dannes kondens i ovnrummet og mellem glassene i ovndøren.

Nye ovne ventilerer sig selv

De ovne, der produceres i dag (med undtagelse af dampovne), ventilerer dog sig selv og behøver derfor ikke at stå med åben ovndør efter brug. 

Ovne, der produceres i dag, ventilerer, mens de er tændt. Det kan du se og mærke ved, at der kommer luft ud af ovnen, mens den kører. Udover, at ovnen holder sig selv ventileret, nedkøler ventilationen også ovnlågen.

Der findes også enkelte ovne der, udover indbygget ventilation, også har en indbygget katalysator, som forhindrer skadelige partikler i at suse ud i køkkenrummet, fx hvis du brænder noget på. Denne funktion nedsætter også lugtgener fra madlavningen.  

Sæt ovndøren på klem i ældre ovne

Hvis du har en ældre ovn, som ikke ventilerer selv (hvis du ikke kan se eller mærke, at der kommer luft ud af ovnen), skal din ovn sættes i den såkaldte udluftningsstilling, indtil den er kølet af. Når ovnen er i udluftningsstilling, står ovnlågen på klem.

Typisk er der på ovnen to små stoppedaler ved ovnlågens hængsler, som kan løftes op. Når du har løftet stoppedalerne, skal du lukke ovnlågen, indtil stoppedalerne går mod ovnrammen. Lad ovnlågen stå i denne stilling, indtil ovnen er kølet af.

Luft ud i køkkenet, når ovnen ventilerer, eller brug emhætten

Det er en god idé at tænde for din emhætte eller åbne et par vinduer i køkkenet, når din ovn ventilerer. På den måde mindsker du luftfugtigheden i køkkenet, så kondensvandet ikke sætter sig andre steder. 

Fjern kondens i ovnen

Er der alligevel opstået kondens i ovnen, er det en god idé at fjerne det med en ren, opvredet klud, når ovnen er afkølet.  

Er det en god ide, at lade overskudsvarmen fra ovnen varme rummet op?

En åben ovnlåge fra en nyligt opvarmet og nu slukket ovn kan lune dit køkken, men der er andre følger, som du skal overveje, inden du lader ovnvarmen sive ud i køkkenet.

Røg: Når du åbner ovnlågen,vil der i den første periode undslippe en række aromastoffer og eventuelt også en anelse resterende røg fra afbrænding af madrester inde i ovnen, som ikke nødvendigvis kan ses med det blotte øje. Det er dog ikke meget sammenlignet med den risiko og den mængde, der kan undslippe, når ovnen er varmest. Røgen kan dog godt være med til at farve vægge i rummet en anelse mørkere hen over årene.

Vanddamp: Den opvarmede luft, som undslipper, når ovnlågen åbnes, indeholder desuden en masse vanddamp, som giver en risiko for, at der dannes skimmelsvamp i rummet. For at undgå dannelse af skimmelsvamp er det en god idé at udlufte med gennemtræk eller at lade emhættenkøre i et stykke tid, efter du har åbnet ovnen. 

Skader på lågen: Ifølge Skousen får en del ovne skader, når ovnlågen står åben. Det samme kan gælde brugerne af ovnen, og af den grund anbefaler man ikke at lade ovnlågen stå åben.

I stedet for at lade overskudsvarme fra ovnen varme køkkenet op, anbefaler Skousen, at man slukker ovnen 5-10 min før endt tilberedning for at udnytte restvarmen. Det er der langt større effekt af end den smule varme, det kan give til rummet at lade lågen stå åben efter brug af ovnen.