Spørg Bolius

Skal vi finde os i adgang til turistattraktion via privat fællesvej?

Kære Bolius

Vi er 5 ejendomme, der har ret til en privat vej. Den ene af landejendommene på vejen har på deres mark en gammel gravhøj, som turistudviklingsgruppen her i området nu har annonceret, at de i 2016 vil opsætte et landemærke på. Håbet er selvfølgelig, at det kan tiltrække en masse turister.

Hvilke konsekvenser får det for vores private fællesvej? Vi er godt bekendt med, at cyklende, gående og ridende har lov til at befærde den, men kun biler, såfremt de har et ærende.

Kan man uden de vejberettigedes accept lave et sådan tiltag, som vil belaste vores vej en del med biltrafik - og hvordan skal vi i givet fald forholde os til vedligeholdelse af vejen?

Kære Ole R

I henhold til naturbeskyttelseslovens bestemmelser kan færdsel ad veje og stier i det åbne land (både til fods og på cykel) kun helt eller delvis forbydes, hvis færdslen er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen. Eller hvis den hvis den i særlig grad generer privatlivets fred.

Selvom man måske kunne synes, at man bliver pålagt øgede omkostninger til vedligeholdelse af veje mv, er det desværre ikke et argument for, at vores fritidsorganisationer skal indskrænke deres færdsel ad anlagte veje og stier.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Kristian Baatrup, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden