Spørg Bolius

Vedligeholdelse af vej - kan vi tvinge til medlemskab af grundejerforening?

God morgen,

Mit spørgsmål drejer sig om tvunget medlemskab i en grundejerforening.

Vi er en gammel forening med 90 medlemmer, hvoraf alle bortset fra to er medlemmer. Foreningen står for vedligeholdelse af den private fællesvej. Hvordan kan vi få de to ikke-medlemmer med i foreningen, så de kan være med til at bidrage økonomisk til vedligeholdelsen af veje og grøfter med oprensningspligt?

Kan man tinglyse tvunget medlemskab for hele foreningen og dermed alle medlemmer under et, eller er det nødvendigt med en tinglysning for hver enkelt grund, hvad der ville være dyrt for det enkelte medlem? Det er ikke rimeligt på grund af to, der ikke ønsker medlemskab.

Vi skal snart have generalforsamling, og der vil spørgsmålet komme op igen.

Med venlig hilsen

Lennart E.

Kære Lennart Enström

En grundejerforening er i udgangspunktet en privatretlig konstruktion, hvor man alene kan forudsætte medlemskab såfremt forpligtelsen er tinglyst på ejendommen.

Hvis forpligtelsen ikke er tinglyst, kan man ikke gennemføre tinglysningen uden ejernes samtykke. Såfremt ejerne er indstillede herpå, er der ingen problemer i at gennemføre en tinglysning af vedtægterne samlet – altså på alle grundene under ét. Det tager naturligvis lidt tid med indhentning af ejeroplysninger, upload på tinglysningsportalen mv, men i afgift koster det kun 1660 kroner.

Jeg vil altid anbefale, at vedtægter inkl. medlemsforpligtelse tinglyses på ejendommen.

Det er også muligt, at området er omfattet af en lokalplan, som fastsætter bestemmelser om stiftelse og medlemskab af en grundejerforening.

Jeg kan forstå, at grundejerforeningen skal forestå vedligeholdelse mv af den private fællesvej. Såfremt der er tale om en frivillig grundejerforeningen - og at man derfor ikke kan få alle grundejere til at bidrage – vil jeg anbefale, at man får afholdt et vejsyn med anmodning om fordeling af omkostningerne til vedligeholdelse.

Vejsyn varetages af kommunen, som også er vejmyndighed på de private fællesveje.

Hvis der ikke findes aftaler m.v. om vedligeholdelsen, er det bærende princip, at de vejberettigede brugere skal vedligeholde vejen i forhold til deres brug af vejen.

Hvis en vejberettiget gør gældende, at en vej ikke er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, og at eksisterende bestemmelser om vejens vedligeholdelse er utilstrækkelige til at sikre dette, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, om der skal fastsættes bestemmelser om istandsættelse og vedligeholdelse af vejen.

Kommunen har også hjemmel til at fordele udgifterne mellem de vejberettigede i forhold til deres brug af vejen.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Kristian Baatrup, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden