Spørg Bolius

Tvunget medlemskab af grundejerforening

Jeg er grundejer på en offentlig vej, men er tvunget medlem i en grundejerforening, hvor stort set alle medlemmerne bor på en privat vej. Der vedtages ofte tiltag som koster os beløb svarende til flere års ekstra kontingent, som skal falde med kort varsel. Disse tiltag omfatter forskønnelse af område og vej på privat vejen. Vi kan ikke stille noget op på general forsamling da vi ganske simpelt er i undertal så vi kan blot se til og betale for tiltag der på ingen måde kommer os til gode. hvad har vi af muligheder? kan man søge kommunen om udskillelse ?

Hilsen Louise K.

Kære Louise K.
Jeg går ud fra, at medlemspligten er tinglyst som deklaration (servitut) på din ejendom. Jeg forudsætter desuden, at det er kommunen, der er påtaleberettiget i henhold til denne deklaration, og det er således kommunen, som i øvrigt er vejmyndighed for private fællesveje, som du skal kontakte med henblik på, at få din ejendom frigjort fra grundejerforeningen.
Om kommunen vil imødekomme denne anmodning, vil afhænge af, om du anvender den pågældende vej og området i øvrigt, som henligger under grundejerforeningens administration.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Dennis Feyling Serup, skribent

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden