Fra og med 2021 bliver det lidt dyrere for forældre at finansiere en lejlighed til børnene, fremgår det af regeringens aftale om finansloven for 2020. Af aftalen fremgår det, at et forældrekøb fra 2021 ikke længere kan indgå i virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen.

Konkret betyder det, at hvor renteudgifter i dag kan trækkes fra i skat med en skattemæssig værdi på op til cirka 56 procent, vil renteudgifterne fremover have samme skattemæssige værdi som ved et helt almindeligt køb af en ejerbolig - dvs. normalt 25,6 til 33,6 procent.

Underforstået gælder de nye regler både de, der allerede ejer en forældrekøbslejlighed, og dem der i fremtiden køber en, men den endelige udformning kendes først, når lovforslaget offentliggøres. Og ændringerne træder altså først i kraft fra 2021.

For et almindeligt forældrekøb med en realkreditgæld på 2 millioner kroner, spiller ændringen dog ikke den store økonomiske rolle.

For det første berører ændringen kun de 8-10 procent af skatteborgerne, som i 2021 sandsynligvis vil komme til at betale topskat i større eller mindre omfang. Og for det andet er renten så lav, at rentefradraget alligevel ikke har den helt store værdi længere.

Sådan fungerer ændringen af regler om forældrekøb

Den ændring, som partierne bag finansloven for 2020 har aftalt, Ændringen indebærer, at udlejning af bolig til nærtstående fra 2021 ikke kan indgå i virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Dermed kan et forældrekøb ikke indgå i ordningerne.

Regeringen forventer, at ændringen vil indbringe staten 130 millioner kr. i ekstraindtægter i 2021. På langt sigt venter regeringen en ekstra indtægt på 230 millioner kr.

Ekstraregning på få tusinde kroner ved nye forældrekøb

Videncentret Bolius har regnet på et forældrekøb, hvor lejligheden er belånt med et realkreditlån på 2 millioner kr. Vælger forældrene et F5-lån med afdrag, koster den lavere værdi af rentefradraget i værste fald 3.000 kr. årligt.

Er der valgt et fastforrentet 1 procent-lån til finansieringen, stiger ekstraregningen på grund af de højere renteudgifter og kan løbe op i cirka 7.600 kr.

I begge tilfælde er ekstraregningen kun gældende, hvis forældrene i forvejen betaler topskat. Tjener hver af forældrene under cirka 600.000 kr., skal der ikke betales topskat, og ændringen har derfor ingen effekt.

Så meget kan afskaffelse af skattefinten forældrekøb kommet til at koste

Kilde: Egne beregninger. Udgangspunkt er et realkreditlån med en restgæld på to millioner kroner.
 

Fradragsværdi

F5-lån

Fast rente

Renter og bidrag

 

13.066,00

33.203,00

Aktuel ordning

56 %

7.316,96

18.593,68

Fra 2021

33 %

4.311,78

10.956,99

Forskel

 

3.005,18

7.636,69

Ændring vil mindske fordel ved forældrekøb

Når det bliver dyrere for forældre at finansiere en forældrekøbslejlighed, bør det teoretisk give sig udslag i lavere priser på forældrekøb. Men der komme næppe den store priseffekt, vurderer cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig.

- Alt andet lige er det dog klart, at det ikke er til forældrenes fordel, at virksomhedsordningen forsvinder ved udlejning til nærtstående familiemedlemmer. Når det er sagt, er det dog også vores klare vurdering, at mange forældrekøb foretages med udgangspunkt i nytteværdien for familien. Selv, hvis det skulle blive noget dyrere, vil det altså ikke betyde et stop for forældrekøb, anfører han i sin vurdering af indgrebet.

Ekspert: Fem typiske spørgsmål om forældrekøb