Du kan hjælpe dine børn økonomisk ved at overdrage din faste ejendom til dem. Det gør du ved at sælge dit sommerhus, den forældrekøbte lejlighed eller helårshuset til en fordelagtig familiepris. Samtidig kan du slippe for gaveafgift og undgå arveafgift, idet du laver en undvigemanøvre fra arveskatten på 15 procent.

Det kaldes familieoverdragelse, og det kan være en rigtig god måde at begunstige dine børn på, hvis du har lyst til det. Det handler oftest om overdragelse af et sommerhus, men kan også være din helårsbolig eller den lejlighed, du har købt til dit studerende barn.

Videncentret Bolius giver dig tips og råd til, hvordan du laver en familieoverdragelse, så du slipper for gaveafgift og undgår arveafgift.

Sælg billigere til børn og børnebørn

Du har lov til at sælge en ejendom til dine børn eller børnebørn 15 procent under den offentlige vurderingspris.

Det er en rigtig god og billig måde at give din formue videre på, fordi du dermed kan give et beløb, der er højere end de 71.500 kr. (2023), som du som forælder kan give videre til dit barn uden, at du skal betale gaveafgift på 15 procent.

Mange overdrager sommerhuset

Typisk sker en familieoverdragelse, når den ældre generation sælger sommerhuset til børnene. Har sommerhuset for eksempel en offentlig vurderingspris på 1 million kr., må du overdrage det for 850.000 kr. til børnene. Dermed har du allerede videregivet 150.000 kr. uden at skulle betale gaveafgift.

Er en eventuel salgspris højere end den offentlige vurderingspris, kan beløbet, du har videregivet, være endnu større.

Du kan klare en familieoverdragelse uden brug af ejendomsmægler. Det kræver blot, at du får udfærdiget et skøde.

Giv børnene rentefrit lån og undgå arveafgift

Indgår overdragelsen som en del af en arveplanlægning, kan du vælge at sælge til dine børn ved at give dem et rentefrit lån på købsbeløbet. På den måde skal de ikke have penge op af lommen ifm. købet, mens de samtidig slipper for senere at skulle betale arveskat.

I stedet udfærdiger du et gældsbrev på det beløb, børnene skylder dig. Og gælden kan du så afskrive med det gavebeløb på 71.500 kr. (2023), som du må give hvert af dine børn om året uden afgift. Husk i den sammenhæng, at hver forælder må give beløbet. Det vil sige, hvis I er to forældre, så kan I afskrive jeres børns gæld til jer med 143.000 kr. om året.

På den måde vil beløbet være afdraget over en kortere årrække, uden at børnene kommer til at betale. De slipper for gaveafgiften, og de undgår arveafgiften den dag, de alligevel skal arve sommerhuset, fordi det allerede er deres.

For gældsbreve gælder det, at de ikke nødvendigvisn skal eller kan tinglyses. De er altså blot skriftlige skylderklæringer, hvor underskriveren erkender, at han skal betale beløbet på gældsbeviset tilbage.

Pengegave må ikke nævnes i gældsbevis

Hvis du og dit barn udnytter modellen med et rentefrit lån, der afskrives med en årlig gave, må der ikke ved gældsstiftelsen være et fastlagt krav fra barnet på at få et årligt fradrag i form af en pengegave.

Der må altså ikke stå noget i gældsbrevet om, at gælden hvert år afdrages med en pengegave fra dig. Det vil skattevæsenet tage som et udtryk for, at du har givet hele beløbet her og nu, og så skal der betales gaveafgift på alt ud over de 71.500 kr.

Du skal altså holde gældsbrev og pengegave adskilt, så du hvert år tager stilling til, om du vil afskrive gældsbrevet med et gavebeløb.

Lav en samejeoverenskomst ved fællesoverdragelse

Hvis der er flere børn, der skal overtage boligen i fællesskab, bør I få lavet en samejeoverenskomst, som fastsætter reglerne for fx fordelingen af brugsretten, og hvad der skal ske, hvis en af parterne ønsker at sælge sin andel.

Ofte er det svært for en søskendeflok at finde ud af, hvordan de sammen skal køre en fælles ejendom. Derfor kan det være en god idé, at der på forhånd er udstukket nogle klare retningslinjer, så børnene ved, hvordan de skal forholde sig.

Familieoverdragelse af studiebolig med ekstra fordel

En familieoverdragelse kan også være aktuel, hvis du på et tidspunkt har købt en studiebolig til dit barn og beslutter at sælge den videre til ham eller hende. Det giver faktisk en ekstra fordel.

Som nævnt må du nemlig sælge den til dine børn 15 procent under den offentlige vurderingspris. De 15 procent kan i mange tilfælde æde gevinsten ved salget, og du slipper dermed for at betale skat af en gevinst ved salget.

Samtidig kan det være, at handelsprisen reelt er højere end den offentlige vurdering. Overdragelse af fast ejendom i form af studiebolig til dine børn kan altså være en rigtig god forretning for dig og for dine børn.

Vælger dit barn så at sælge lejligheden videre, skal han eller hun heller ikke betale skat af gevinsten, fordi den såkaldte parcelhusregel betyder, at man ikke skal betale skat af en gevinst på en bolig, man selv har boet i, og så bliver det en endnu bedre forretning for børnene, hvis der altså er en gevinst at hente.

Hvis dit barn vil sælge boligen videre, kan det i princippet gøres det med samme. Det eneste krav er, at han eller hun skal have boet der, inden boligen bliver solgt igen. Det er altså ikke nok at have folkeregisteradresse der. Dit barn skal fysisk have haft ophold i lejligheden i perioden, hvor han eller hun har ejet den.

Overdrag dit helårshus og bliv boende

Du kan også vælge, at overdrage din helårsbolig til dit barn, selvom du bliver boende, men her er der langt flere faldgruber end ved sommerhuset og forældrekøbslejligheden.

Barnet skal som hovedregel have planer om at flytte ind i huset, når forældrene er væk. Hvis ejendommen bare sælges, uden at dit barn bor der, skal der betales skat af gevinsten, og det beløb kan meget hurtigt overstige arveafgiften på 15 procent.

Samtidig skal du som forælder bo til leje hos dit barn i en periode, og i den forbindelse, skal der betales skat af huslejeindtægten eller en gaveafgift, hvis du som forælder skal bo der gratis.

Det kan derfor være en god idé at overdrage dit hus til børnene, men det afhænger meget af den enkelte situation. Hvad huset er værd, hvad du skylder i det, om de vil bo der senere, og meget andet. Det er et kompliceret regnestykke, så få en advokat ind over, hvis du går med den slags tanker.