Hvor meget koster det at sælge et hus?

Omkostningerne i forbindelse med salg af et hus består af en række udgiftsposter, hvoraf ejendomsmægleren modtager den største enkelte udgift. Hvis du overlader hele salgsprocessen til mægleren, ender du ofte med at betale mere end 100.000 kr. i alt for at sælge din bolig. Alle priserne i artiklen er fra 2017.

Hvornår kan du sælge din bolig uden tab?

Med beregneren nedenfor kan du få et bud på, hvornår du kan sælge din bolig uden tab. Beregneren indeholder ikke mulighed for at skifte boligtype undervejs.

Hvis du fx flytter fra ejerlejlighed til villa, bør du regne med ekstra omkostninger på ca. 12.500 kr. til en halv ejerskifteforsikring og en byggesagkyndig. Flytter du fra villa til ejerlejlighed, bør du tilsvarende fratrække 12.500 kr.

Klik her for forudsætninger

 • Nettofortjeneste – Overskud/underskud: Beløbet udtrykker købspris plus samlede transaktionsomkostninger fratrukket salgspris
 • Ejerskifteforsikring: 15.000 kr. – deles mellem køber og sælger. Ej medregnet for ejerlejlighed
 • Byggesagkyndig ved køb: 5.000 kr. – Ej medregnet for ejerlejlighed
 • Advokatbistand ved køb: 7.500 kr.
 • Andre faste omkostninger ved køb: 17.900 kr.
 • Variable omkostninger ved køb: 2,11 pct.
 • Salær til mægler ved salg: 100.000 kr. for en villa og 50.000 kr. for en ejerlejlighed
 • Markedsføringspakke ved salg: 15.000 kr.
 • Diverse rapporter: 12.750 kr. - Ej medregnet for ejerlejlighed

 

Hvor meget skal ejendomsmægleren have for at sælge?

Ejendomsmæglersalæret er på grund af øget konkurrence faldet siden 2004, men det udgør dog fortsat en betragtelig del af de samlede omkostninger. Salæret er som udgangspunkt fastlagt under hensyn til husets pris, omsættelighed og lokale konkurrenceforhold.

Nogle ejendomsmæglere har et standardgebyr, mens andre tager en procentsats af den udbudte salgspris. Ejendomsmæglersalæret ligger typisk på mellem 50.000 og 80.000 kr. inkl. moms.

Vær opmærksom på muligheden for at forhandle ejendomsmæglersalæret ned. Er din bolig let at sælge, og er konkurrencen hård i dit lokalområde, vil det være oplagt at forsøge at få rabat. Et godt tip er at indhente tilbud fra flere for at sammenligne pris og vederlag. På den måde kan du få en billig ejendomsmægler.

Hvad skal du betale for markedsføring?

Ejendomsmæglerne tilbyder ofte forskellige pakkeløsninger i forbindelse med markedsføringen af huset, når det skal sælges. En mellemløsning med annoncering i lokale dagblade og ugeaviser koster typisk omkring 15.000 kr. for en 3 måneders periode.

Ønsker du annoncering i landsdækkende dagblade og med store billedannoncer, ryger prisen meget højere op. Den billigste løsning er en kombination af udstilling i ejendomsmæglerens butik, internetannoncering på mæglerens hjemmeside samt de største landsdækkende hjemmesider boligsiden.dk og boliga.dk.

En professionel opstilling inklusiv juridisk rådgivning kan fx erhverves for 699 kr. pr. måned på boliga.dk.
Internetannoncering, kombineret med en oplysning om salget på de sociale medier, kan ofte være tilstrækkelig markedsføring i forhold til at få huset solgt.

Hvad kan du spare ved at hjælpe mægleren med at sælge?

Nogle ejendomsmæglere tilbyder en ordning, hvor mægleren står for papirarbejdet, mens sælger varetager en del af salgsarbejdet, herunder fremvisning af boligen og annoncering. Dermed sparer du en betydelig del af vederlaget, der typisk ryger ned på under halvdelen af det normale.

Taksterne på markedet ligger på 25.000 til 40.000 kr. for en medsalgsordning. Husk i dette tilfælde at få en klar aftale om, hvem der gør hvad.

Hvordan er ordningen skruet sammen? Solgt eller gratis?

Vær særlig opmærksom på, at nogle ejendomsmæglere kører med solgt eller gratis, hvor du altså kun skal betale ejendomsmæglersalær, hvis huset bliver solgt. Andre mæglere skal have betaling, uanset om boligen bliver solgt eller ej.

En dyrere ejendomsmægler kan altså blive en rigtig billig ejendomsmægler, hvis han tilbyder solgt eller gratis. Omvendt; får du ikke solgt din bolig ved hjælp af den ejendomsmægler, skal du formentlig ud at hyre en anden.

Husk, at selv om du laver en aftale om solgt eller gratis, skal du stadig betale for de dokumentationsoplysninger, ejendomsmægleren har haft. Derfor er det en god idé at lave en skriftlig aftale med mægleren, så du får udleveret oplysningerne, hvis du skifter mægler, så du ikke skal betale for dem igen.

SE TEMA: Salg af bolig

Hvad koster offentlige dokumenter?

En række dokumentationsomkostninger kommer oven i ejendomsmæglersalæret. Det drejer sig om:

 • Tingbogsattest
 • Ejendomsdatarapport
 • Ejendomsskattebillet
 • Restgældsoplysninger
 • Matrikelkort
 • BBR-ejermeddelelse

Oplysningerne kan bl.a. hentes på tinglysningskontoret og hos kommunen. En officiel tingbogsattest kan man selv indhente for 175 kr., mens en ejendomsdatarapport koster 325 kr. I princippet kan du selv indhente de øvrige oplysninger gratis. Skal du have hjælp fra en bank eller ejendomsmægler, koster det typisk et gebyr på 1.500 kr. at indhente.

LÆS OGSÅ: Tinglysning

Skal jeg sælge min bolig selv eller overlade det til en ejendomsmægler?

Omkostninger:

 

Vederlag (salær og markedsføring) – her er valgt en stor markedsføringspakke med 4 aviser og internetannoncering:

kr. 88.000 plus moms

Gebyr for indfrielse af lån:

kr. 4.000 plus moms

Rapporter:

kr. 12.750

Betaling for halv ejerskifteforsikring:

kr. 7.500

Gebyr for fremskaffelse af dokumenter:

kr. 1.400

Omprioriteringsgebyr:

2.350 kr

Ialt: (heraf udgør avisannonceringen i dette tilfælde ca. 33.000 kr., som kun skal betales, hvis boligen bliver solgt.)

ca. 140.000 kr. inklusive moms

Hvad koster hjælp fra en advokat?

De færreste sælgere benytter sig både af en advokat og en ejendomsmægler. De fleste sælgere, der ønsker at gennemføre handlen uden medvirken af en mægler, foretrækker at hyre en advokat til papirarbejdet.

Advokatens honorar varierer med arbejdets omfang. Regn med et beløb i størrelsesordenen 8.000-12.000 kr. for et uproblematisk boligsalg. Løsningen kan også være en rigtig god ide, hvis du selv har fremskaffet en køber.

Hvad koster indfrielse af realkreditlån og deponeringskonto?

Det er normalt sælgers egen bank, der står for at oprette en deponeringskonto og indfri pantebreve og realkreditlån. Penge fra køber bliver frigivet, når skødet er tinglyst uden anmærkninger (forbehold), og banken sørger for, at realkreditlån bliver indfriet, inden et evt. overskud kan frigives til sælger.

Selve deponeringskontoen er enten gratis eller koster nogle få hundrede kroner at oprette. Samlet koster indfrielsen mellem 3.000 og 6.000 kr. hos bankerne, inkl. gebyrer til realkreditinstitutter for at indhente tilbud på indfrielse af realkreditlånet.

Du kan godt shoppe rundt og vælge en bank med et billigere gebyr, men har du banklån eller pantebreve i boligen, er det ofte billigst at få din egen bank til at stå for at indfri lånene. Ellers skal en fremmed bank betale gebyrer til din bank for at indfri dine banklån.

Det kan også være en fordel at vælge den bank, der har et samarbejde med dit realkreditinstitut, da de nogle gange tager et mindre gebyr for egne kunder.

Hvad er den billigste løsning?

Har du på forhånd fundet en køber og aftalt prisen, opnår du den billigste løsning, hvilket vil være omkring 25.000-35.000 kr.

Hvad koster et energimærke?

Energimærkning af parcelhuset er obligatorisk, såfremt det eksisterende energimærke er mere end 10 år gammelt (7 år for ældre energimærker). Energimærkning udarbejdes ofte i forbindelse med tilstandsrapporten eller elrapporten. Vælger du at få udarbejdet tilstandsrapport, elrapport og energimærke i samme arbejdsgang, tilbyder firmaet ofte en rabat.

Der er lokale forskelle på, hvad et energimærke koster, men staten har fastsat disse maksimumpriser for energimærket. Priserne justeres hvert år af Energistyrelsen.

Hvad koster energimærkning?

Priser for energimærkning af mindre bygninger under 300 m2 per 1. januar 2016

 

Areal Pris

 

Bygninger under 100 m2 max. 5.899,- kr. inkl. Moms

 

Bygninger på 100 – 199 m2 max. 6.490,- kr. inkl. Moms

 

Bygninger på 200 – 299 m2 max. 7.078,- kr. inkl. Moms

 

Enfamiliehus uden bygningsgennemgang max. 1.067,- kr. inkl. moms

 

Prisen for energimærkning ligger typisk omkring 3.000-5.000 kr. inkl. moms, men kan være både lavere og højere afhængig af fx husets størrelse og alder.

Hvad er prisen på tilstandsrapport og elinstallationsrapport?

En tilstandsrapport og en elinstallationsrapport er ikke lovpligtige, når et hus skal sælges, men er begge en forudsætning for, at der kan tegnes en ejerskifteforsikring. Således er det mere reglen end undtagelsen, at du som sælger får rapporterne udarbejdet, og dermed opnår en samlerabat for alle 3 rapporter.

Der tilbydes et samlet beløb på under 9.000 kr. for alle 3 rapporter på nogle hjemmesider.

Hvad koster en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring er heller ikke noget krav. Men den sikrer både sælger og køber i forbindelse med en hushandel og nogle år frem, hvis det viser sig, at der er fejl og mangler, der ikke er beskrevet i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten.

Prisen på en ejerskifteforsikring varierer med husets alder, størrelse og dækningens varighed, men svinger også markant fra selskab til selskab.

Normalt deler sælger og køber udgiften, som ligger i niveauet 8.000-25.000 kr.

Sælger indhenter på baggrund af rapporterne selv et tilbud fra et forsikringsselskab og skal kun betale halvdelen af tilbudsprisen – også selv om køber vælger at tegne en dyrere forsikring. Vælger køber at undlade at tegne forsikring, skal sælger ikke betale.

Du kan som køber også tegne en udvidet ejerskifteforsikring. Den koster normalt et par tusinde kroner mere end en almindelig ejerskifteforsikring. En dækning på 10 år frem for den lovpligtige på 5 år kan også være en overvejelse værd, idet de ekstra 5 år koster en brøkdel af de første.

Hvad koster en "opfriskning" af boligen?

For at fremme salget kan en lettere "opfriskning" af boligen godt være fornuftig. Det kan være at ordne løse stikdåser, fastgøre hængsler og male, hvor der trænger. Haven skal også helst være pæn og præsentabel, og det er væsentligt, at der er ryddet op såvel ude som inde.

Som det fremgår, behøver omkostningerne til en opfriskning af din bolig ikke at beløbe sig til en formue og vil ofte kunne ordnes for nogle få tusinde kroner. 

Hvad koster det at flytte?

Udgifterne til flytning varierer naturligvis i forhold til mængden af møbler, tøj, bøger mv. sammen med afstanden til den nye bolig. Flytning af indboet i et standardparcelhus over en begrænset afstand løber op i ca. 10.000-12.000 kr.