1. Prissæt boligen

En passende salgspris er afgørende for et godt og hurtigt salg. Du kan selv undersøge, hvad lignende boliger er blevet solgt for eller er sat til salg for på Boligsiden.dk eller boliga.dk.

På nettet finder du også en række vurderingsmodeller, der giver et bud på værdien af din bolig. Vælg eksempelvis mellem bolighed.dk eller geomatic.dk.  

Du kan også få en ejendomsmægler til at give en vurdering, hvilket typisk koster 2.000 til 3.000 kr.

2. Indhent dokumenter

Du skal fremskaffe en del dokumenter, når du skal sælge huset uden mægler. Det er muligt at købe hjælp til det hos nogle af dem, der fungerer som annonceplatform for selvsalg bl.a. Robinhus og BoligaSelvsalg. Vælger du selv at gøre det, skal du på jagt efter bl.a.:

Husk, at du har ansvar for, at de informationer, du præsenterer køber for er korrekte. Det kan ende med erstatningskrav, hvis du begår fejl.

Vær også opmærksom på, at arealoplysningerne i BBR-registret ikke nødvendigvis er korrekte. Der har tidligere været sager, hvor fx størrelsen på boligen har været forkert. Tjek også for en sikkerheds skyld, hvor meget af boligarealet, der er godkendt til beboelse.

3. Fremskaf en lovpligtig energimærkning

Der skal udarbejdes energimærke og energiplan, som viser ejendommens energimæssige stand. Det er en opgave for en energikonsulent. Find en konsulent via Energistyrelsen.

4. Benyt dig af huseftersynsordningen

Huseftersynsordningen skal beskytte både køber og sælger mod økonomiske overraskelser i forbindelse med køb og salg. Som sælger har du ansvar for husets tilstand i 10 år efter salget, men med en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport samt en ejerskifteforsikring, bliver du fritage for dette ansvar. Køber og sælger deles om udgiften til en ejerskifteforsiikring.

Ønsker du at præsentere sælger for en næsten anmærkningsfri tilstandsrapport, kan du overveje en "kladde" eller en "førsynsrapport" på den nye tilstandsrapport.

Dermed kan du udbedre eventuelle mangler inden huset bliver sat til salg. Førsynsrapporten koster typisk et ekstra gebyr på 1.000 til 2.000 kr.

5. Overvej en sælgeransvarsforsikring

Huseftersynsordningen fritager dig dog ikke for alt ansvar. Ønsker du en udvidet forsikring kan du tegne en sælgeransvarsforsikring, som fx den Dansk Boligforsikring har udviklet. Den dækker de udgifter, som du i værste fald kan blive dømt til at betale. Det omfatter fx ulovligt udførte el- og vvs- installationer. Forsikringen er gældende i de 10 år, hvor du har ansvar for husets tilstand.

6. Udarbejd salgsopstilling og markedsfør din bolig

Tag selv eller lad en fotograf tage nogle kvalitetsbilleder af din bolig. Saml derefter billeder, dokumenter, ejendomsoplysninger og en god beskrivelse af boligen i en salgsopstilling. Mange bruger internettet som udstillingsvindue. Her findes forskellige løsninger bl.a.:

7. Vis boligen frem

Når du sælger uden mægler, skal du også selv vise boligen frem til interesserede købere. Vær velforberedt og klar til at modtage de potentielle køberes ærlige vurdering af din bolig.

Overvej evt. at koble en mellemmand på, som kan tage imod bud, da det kan være svært at forhandle om en så personlig ting som dit hjem. Overvej en budrunde, hvis der er flere interesserede købere.

8. Husk din oplysningspligt

Du er pålagt ”sælgers loyale oplysningspligt”, hvilket indebærer, at du skal oplyse køber om alle forhold i relation til ejendommen, der kan være relevante for køberens beslutning om købet.

9. Få hjælp til købsaftalen

Købsaftalen udgør den største fare for boligejere, der selv sælger boligen. Derfor bør du søge rådgivning og hjælp til de juridiske og økonomiske aspekter af salget, når den rigtige køber er fundet. Hyr en ejendomsmægler eller en boligadvokat til at gå aftalen igennem, udregne provenu og sikre, at der ikke er vilkår i aftalen, som ender med at få vidtrækkende konsekvenser. Flere af de sider, der sælger selvsalgs-løsninger, tilbyder også rådgivning og hjælp til formalia som ekstraydelse. Bl.a. Robinhus og Boliga Selvsalg.

10. Afvent om køber fortryder

Når købsaftalen er underskrevet, har køber ret til at fortryde handlen i op til 6 hverdage. Det vil dog koste 1 procent af købesummen at fortryde, og pengene skal betales til dig. Du har ikke selv mulighed for at fortryde.

11. Sørg for at få skødet på plads og få dine penge

Et skøde rummer basale oplysninger om bolighandlen som navn på sælger og køber, ejendommens adresse, købesum og pantehæftelser, servitutter, den offentlige ejendomsvurdering og overtagelsesdag.

Køber har ansvaret for at udarbejde skødet efter køb af boligen, og normalt gøres det med assistance fra en advokat. Købers advokat sender derefter skødet til godkendelse hos dig. Alle skøder er i dag digitale dokumenter. Det skal derfor udarbejdes, underskrives og tinglyses elektronisk.

Når købers nye lån er tinglyste, og dine annulleret, kan købesummen frigives.

12. Lav refusionsopgørelse

En refusionsopgørelse rummer et regnskab over, hvordan udgifter og indtægter skal fordeles mellem køber og dig. Som hovedregel skal den være udarbejdet senest 30 dage efter overtagelsesdagen. Eksempler på poster i refusionsopgørelsen er: Ejerskifteforsikring, låneomkostninger, hvis køber vælger at overtage dit realkreditlån, samt udgifter til fælles- og anvendelsesudgifter.