Hvis din bolig har fået så alvorlige skader under fx en storm eller et skybrud, at du i en periode ikke kan bo i den, kan du blive fritaget for at skulle betale ejendomsværdiskat.

Hvornår kan du fritages for ejendomsværdiskat?

I tilfælde, hvor hele din bolig er blevet ubeboelig i en periode, kan du få fritagelse for ejendomsværdiskat. Det er som udgangspunkt ikke nok, at enkelte rum i boligen er ubeboelige. Din bolig betragtes af SKAT som ubeboelig hvis fx:

  • Huset er styrtet sammen fx på grund af stormvejr.
  • En vandskade har gjort hele boligen ubeboelig.
  • Hærværk fx har ødelagt ruder og installationer, eller forsyningen af elektricitet, gas og vand er afbrudt.

LÆS OGSÅ: Sådan beregnes din ejendomsværdiskat

Du kan ikke fritages for ejendomsværdiskat ved ombygning
Hvis du selv er skyld i, at din bolig er ubeboelig i en periode, kan du ikke fritages for ejendomsværdiskat.

Ifølge praksis kan du heller ikke få fritagelse, hvis din bolig i en periode har været mindre beboelig som følge af til- eller ombygning, renovering eller istandsættelse. Kun hvis renoveringen sker i forbindelse med en skade på hele boligen. 

Sådan ansøger du om fritagelse af ejendomsværdiskat

  • Henvend dig til SKAT for information om ansøgningen.
  • Dokumentér, at du/I er flyttet fra boligen midlertidigt, fordi den er ubeboelig. Dokumentationen kan fx være forsikringsdokumenter. SKAT skal bruge dokumentationen, når du ansøger.

LÆS OGSÅ: Beskatning af ejerboliger (Ejendomsværdiskat og grundskyld)

Ansøg bagudrettet

Du kan godt ansøge om fritagelsen af ejendomsværdiskat bagudrettet. Seneste tidspunkt for at søge om at få ændret ejendomsværdiskatten for et indkomstår er normalt den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb.

Det betyder fx, at du kan ansøge bagudrettet om fritagelse for ejendomsværdiskat, hvis dit hus i en periode var ubeboeligt som følge af skader fra det store skybrud 2. juli 2011.

LÆS OGSÅ: Boligjobordning: Sådan registrerer du dit fradrag