Hvis du er blandt de boligejere, som har modtaget en ejendomsvurdering for 2020, får du snart svar på, om der er ændringer i de boligskatter, du har betalt i årene 2021-2023.

Der er nemlig nye skattebilletter og årsopgørelser på vej, da kommunerne og skatteforvaltningen er i gang med at efterregulere boligskatten på baggrund af de endelige 2020-vurderinger. 

Det er dog kun, hvis du er blandt de boligejere, som har modtaget en 2020-vurdering i perioden fra juni 2023 til nu, at du i den kommende tid vil modtage besked via TastSelv om eventuelle ændringer af din boligskat fra din kommune og fra Skatteforvaltningen.

Hvorfor bliver boligskatten efterreguleret?

Som boligejer betaler du både grundskyld og ejendomsværdiskat. Begge dele bliver beregnet på baggrund af ejendomsvurderingen.

Men da de nye ejendomsvurderinger for 2020 har været længe undervejs, er de boligskatter, du som boligejer har betalt i årene 2021-2023, blevet beregnet og opkrævet på et midlertidigt grundlag.

Vurderingsstyrelsen er stadig i fuld gang med at sende de endelige 2020-vurderinger ud til boligejerne. De første blev sendt ud i 2021, så nogle boligejere har allerede fået reguleret boligskatten. Men mange får altså først efterreguleret boligskatterne nu.

Hvad betyder det for dig som boligejer?

I praksis betyder efterreguleringen af din boligskat, at du for hvert af de tre skatteår modtager en ny skattebillet fra kommunen og en ny årsopgørelse via TastSelv, hvis du har ejet boligen i alle tre år.

Her vil det fremgå, om du har betalt for meget eller lidt i henholdsvis grundskyld og ejendomsværdiskat.

Vurderingsstyrelsen oplyser, at efterreguleringen for de fleste boligejere enten får ingen eller begrænset økonomisk betydning.

Det skyldes, at skattestoppet på ejendomsværdiskatten og at der har været skatteloft på grundskylden frem til og med 2023.

Stigning i grundskyld bliver indefrosset

Skatteloftet satte en begrænsning for, hvor meget grundskylden kunne stige hvert år. Desuden påpeger Vurderingsstyrelsen, at hovedparten af boligejerne er tilmeldt indefrysningsordningen for grundskyld. 

Derfor vil eventuelle stigninger også typisk blive indefrosset hos kommunen som et lån, som du først skal betale, når du sælger boligen.

Det betyder, at du ikke nødvendigvis får en opkrævning, hvis din grundskyld er steget på baggrund af 2020-vurderingen- medmindre du har fravalgt ordningen. 

Det oplyser Vurderingsstyrelsen, som samtidig henviser til, at du skal kontakte den kommune, der har bevilget indefrysningslånet, hvis du har spørgsmål til det.

Disse boligejere kan få en stigning i ejendomsværdiskatten

Hvad angår ejendomsværdiskatten, vil der for langt de fleste boligejere ikke være ændringer, skriver styrelsen.

Trods skattestop på ejendomsværdiskatten er der dog og visse tilfælde, hvor den godt kan stige som følge af den nye 2020-vurdering.

Det skyldes, at du på grund af skattestoppet har betalt skat af den laveste af følgende tre værdier: 

  1. Ejendomsværdien for 2001 plus 5 procent
  2. Ejendomsværdien for 2002
  3. Ejendomsværdien fra den seneste vurdering, som til og med 2020 typisk vil være den videreførte vurdering fra 2011 (fra januar 2021 vil det være ejendomsværdien for 2020 fratrukket 20 procent)

Ifølge Vurderingsstyrelsen har de fleste hidtil betalt ejendomsværdiskat af enten 2001-vurderingen plus 5 procent eller 2002-vurderingen. Og det bliver de ved med, når Skat genberegner ejendomsværdiskatten med udgangspunkt i 2020-vurderingen.

Derfor vil din ejendomsværdiskat som hovedregel ikke stige, hvis du har betalt skat ud fra en af de to værdier - også selvom din 2020-vurdering er steget - hvilket skyldes skattestoppet.

Men hvis du har betalt skat af værdi tre, som hidtil har været en videreførelse af 2011-vurderingen, fordi den var lavest af de tre værdier, kan du komme til at opleve, at din ejendomsværdiskat stiger med den nye 2020-vurdering.