Fra 12. september 2023 er det muligt at se den foreløbige ejendomsvurdering for din – eller andres – hus, ejerlejlighed eller sommerhus. 

Det er ganske simpelt at finde den foreløbige vurdering – klik ind på Vurderingsportalen her og indtast adressen. 

Når du har gjort det, kan du se ejendomsværdien og grundværdien af din bolig ud fra den foreløbige 2022-vurdering.  

Ejendomsværdien er værdien af hele din ejendom – både grund og bygninger – og den bruges til at beregne din ejendomsværdiskat. Grundværdien er værdien af grunden alene, og den bruges til at beregne din grundskyld.

Hvad betyder en foreløbig ejendomsvurdering for 2022, og hvornår får man den endelige vurdering?

At ejendomsvurderingen er foreløbig betyder, at det ikke er den endelige ejendomsvurdering, du kan se. Vurderingen kan altså senere blive ændret, når den endelige ejendomsvurdering for 2022 kommer. Det forventes at ske i 2025. 

Vurderingsstyrelsen forventer ikke, at der vil ”være væsentlig forskel på den foreløbige og den endelige ejendomsværdi for de fleste ejendomme”. 

Hvad skal den foreløbige ejendomsvurdering for 2022 bruges til?

Den foreløbige ejendomsvurdering for 2022 bliver brugt til at beregne, hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat og grundskyld for 2024. 

Når den endelige vurdering senere er klar, bliver boligskatterne genberegnet og efterreguleret, hvis den endelige vurdering er højere eller lavere end den foreløbige vurdering. Ifølge Vurderingsstyrelsen betyder det: 

  • Hvis du fik lavere skat i 2024, falder skatten yderligere, og du får penge tilbage i skat. 
  • Hvis du fik en skatterabat, bliver rabatten mindre. Der er ingen restskat. 

Hvis din bolig derimod bliver vurderet til at være mere værd i den endelige vurdering, betyder det: 

  • Hvis du fik en lavere skat i 2024, bliver den efterreguleret, og du skal betale en restskat. Den skattelettelse, du fik, bliver altså mindre. 
  • Hvis du fik en skatterabat, bliver rabatten større. Der er ingen restskat.

Hvornår ved man, hvor meget man skal betale i boligskatter i 2024?

Når du får din forskudsopgørelse for 2024 i november 2023, kan du se, hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat og grundskyld i 2024.

Vær opmærksom på, at grundskylden tidligere blev opkrævet af din kommune 2-3 gange om året. Men nu bliver både ejendomsværdiskat og grundskyld i stedet opkrævet samlet af staten via forskuds- og årsopgørelse, og er man to eller flere ejere, bliver den delt.  

Med Vurderingsstyrelsens boligskatteberegner kan du få et bud på, hvor meget du skal betale i boligskat i 2024. Vær dog opmærksom på, at en eventuel skatterabat ikke er medregnet. 

Du kan også bruge beregneren, hvis du har planer om at købe en bestemt bolig i 2024. 

Hvor kan man se tidligere ejendomsvurderinger af sin bolig?

Hvis du ønsker at se tidligere ejendomsvurderinger for et hus, ejerlejlighed eller sommerhus, kan du finde dem på OIS Ejendomsdata. Gør sådan: 

  • Find din ejendom på OIS 
  • Fold ”Økonomi” ud. 
  • Fold ”Tidligere vurderinger og salgspriser” ud og dernæst ”Historiske vurderinger”. 
  • Vælg det/de år du vil se ejendomsvurderingen for. 

Skal man betale mere i boligskat i 2024?

Nej. Du skal ikke betale mere i boligskatter, end du har betalt i år. Heller ikke selv om vurderingen af din bolig er steget.

Satsen for ejendomsværdiskat falder nemlig samtidig fra 0,92 til 0,51 procent, mens den gennemsnitlige grundskyld falder fra 2,7 til 0,74 procent. Ifølge Vurderingsstyrelsen betyder det, at fire ud af fem boligejere vil få en lavere boligskat. Det er især husejere, der vil opleve det. 

Den resterende del af boligejerne skulle derimod have betalt mere i boligskat, men den såkaldte skatterabat sikrer, at de alligevel ikke skal betale mere med de nye regler, end de skulle have gjort med de nuværende regler. Skatterabatten fortsætter i de kommende år og lige indtil, at man sælger sin ejendom, og den skal ikke betales tilbage. 

Omvendt er der ingen skatterabat, hvis man køber nyt hus, ejerlejlighed eller sommerhus fra 1. januar 2024 og frem. Her kan man altså betale mere i skat – nogle gange langt mere – hvis der er givet en skatterabat. 

Det er især på ejerlejligheder, og særligt i de dyre områder, at der vil blive givet skatterabat. Det skyldes, at de er steget meget i værdi i de senere år.

Kan man komme til at betale mere i boligskatter efter år 2024?

Ja, men ikke så meget, hvis man har ejet boligen før 2024 og fortsat ejer den. 

I fremtiden vil der komme nye ejendomsvurderinger, og stiger din bolig i værdi i disse vurderinger, skal du betale ekstra skat af de nye stigninger, men kun af dem. 

Køber du en ny bolig efter 2024, skal du betale skat af den/de nye vurderinger. 

Fra 2024 er det dog muligt at indefryse stigninger i både ejendomsværdiskat og grundskyld med et lån med renter, hvis man ønsker det. I de senere år har man ’kun’ kunnet indefryse stigninger i grundskylden, og det har været med et rentefrit lån.

Kan der være forskel på den foreløbige vurdering og den endelige vurdering?

Ja, der kan godt være forskel på de to vurderinger, men Vurderingsstyrelsen vurderer, at der ikke vil være væsentlig forskel for de fleste boliger.  

Styrelsen oplyser, at en vurderingsmedarbejder i særlige tilfælde i den endelige vurdering vil se på, om der skal gives et tillæg eller et nedslag for særlige forhold.

Kan man klage over den foreløbige ejendomsvurdering?

Umiddelbart er det ikke muligt at klage over den foreløbige ejendomsvurdering for 2022. 

Men i helt særlige situationer er det muligt at bede Vurderingsstyrelsen om at få ændret den foreløbige vurdering. Blandt andet, hvis vurderingen afviger markant fra den forventede pris - fx, hvis den foreløbige vurdering er mere end 20 procent højere eller lavere i forhold til den pris, en ejendomsmægler forventer, at boligen kan blive solgt for. Eller hvis du kan dokumentere, at fx et vurderingsankenævn, Skatteankestyrelsen, Landsskatteretten eller en domstol, har fastsat boligens grundværdi til en bestemt størrelse pr. 1. januar 2022.

Vurderingsstyrelsen kan i helt særlige tilfælde også tage de foreløbige vurderinger op til revision af egen drift. Fx, hvis der er markante fejl i beregningen.

Læs mere i artiklen herunder.

Muligt at klage over den endelige vurdering

Når den endelige vurdering sendes ud fra 2025, bliver det muligt at klage over den.