Siden 12. september 2023 har det været muligt at se den foreløbige ejendomsvurdering for din – eller andres – hus, ejerlejlighed eller sommerhus. 

Det er ganske simpelt at finde den foreløbige vurdering – klik ind på Vurderingsportalen og indtast adressen. 

Når du har gjort det, kan du se ejendomsværdien og grundværdien af din bolig ud fra den foreløbige 2022-vurdering.  

Ejendomsværdien er værdien af hele din ejendom – både grund og bygninger – og den bruges til at beregne din ejendomsværdiskat. Grundværdien er værdien af grunden alene, og den bruges til at beregne din grundskyld.

Hvad betyder en foreløbig ejendomsvurdering for 2022, og hvornår får man den endelige vurdering?

At ejendomsvurderingen er foreløbig betyder, at det ikke er den endelige ejendomsvurdering, du kan se. Vurderingen kan altså senere blive ændret, når den endelige ejendomsvurdering for 2022 kommer. Det forventes at ske i 2025.

Hvad skal den foreløbige ejendomsvurdering for 2022 bruges til?

Den foreløbige ejendomsvurdering for 2022 bliver brugt til at beregne, hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat og grundskyld for 2024. 

Når den endelige vurdering senere er klar, bliver boligskatterne genberegnet og efterreguleret, hvis den endelige vurdering er højere eller lavere end den foreløbige vurdering.

Er den lavere, betyder det ifølge Vurderingsstyrelsen: 

  • Hvis du fik lavere skat i 2024, falder skatten yderligere, og du får penge tilbage i skat. 
  • Hvis du fik en skatterabat, bliver rabatten mindre. Der er ingen restskat. 

Hvis din bolig derimod bliver vurderet til at være mere værd i den endelige vurdering, betyder det: 

  • Hvis du fik en lavere skat i 2024, bliver den efterreguleret, og du skal betale en restskat. Den skattelettelse, du fik, bliver altså mindre. 
  • Hvis du fik en skatterabat, bliver rabatten større. Der er ingen restskat.

Hvordan ved man, hvor meget man skal betale i boligskatter i 2024?

I din forskudsopgørelse for 2024, som blev tilgængelig på Skat.dk i november 2023, kan du se, hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat og grundskyld i 2024.

Vær opmærksom på, at grundskylden tidligere blev opkrævet af din kommune 2-3 gange om året. Men nu bliver både ejendomsværdiskat og grundskyld i stedet opkrævet samlet af staten via forskuds- og årsopgørelse, og er man to eller flere ejere, bliver den delt. Det betyder, at grundskylden nu bliver trukket fra lønnen, så du vil få mindre udbetalt. Til gengæld skal du altså ikke betale grundskylden til kommunen, og samlet er beløbet alt andet lige det samme.

Hvor kan man se tidligere ejendomsvurderinger af sin bolig?

Hvis du ønsker at se tidligere ejendomsvurderinger for et hus, ejerlejlighed eller sommerhus, kan du finde dem på OIS Ejendomsdata. Gør sådan: 

  • Find din ejendom på OIS 
  • Fold ”Økonomi” ud. 
  • Fold ”Tidligere vurderinger og salgspriser” ud og dernæst ”Historiske vurderinger”. 
  • Vælg det/de år du vil se ejendomsvurderingen for. 

Skal man betale mere i boligskat i 2024?

Nej. Du betaler ikke mere i boligskatter, end du har betalt i 2023. Heller ikke selv om vurderingen af din bolig er steget.

Satsen for ejendomsværdiskat er nemlig faldet fra 0,92 til 0,51 procent, mens den gennemsnitlige grundskyld er faldet fra 2,7 til 0,74 procent. Ifølge Vurderingsstyrelsen betyder det, at fire ud af fem boligejere har fået en lavere boligskat i 2024. Det er især husejere, der oplever det. 

Den resterende del af boligejerne skulle derimod have betalt mere i boligskat, men den såkaldte skatterabat sikrer, at de alligevel ikke betaler mere med de nye regler, end de skulle have gjort med de gamle regler. Skatterabatten fortsætter i de kommende år og lige indtil, at man sælger sin ejendom. Den skal ikke betales tilbage. 

Omvendt er der ingen skatterabat, hvis man køber nyt hus, ejerlejlighed eller sommerhus efter 1. januar 2024. Her kan man altså komme til at betale mere i skat – nogle gange langt mere – hvis der er givet en skatterabat til den tidligere ejer. 

Det er især på ejerlejligheder, og særligt i de dyre områder, at der er blevet givet skatterabat til dem, der ejede deres bolig, da det nye boligskattesystem trådte i kraft 1. januar 2024. Det skyldes, at disse boliger er steget meget i værdi i de senere år.

Kan man komme til at betale mere i boligskatter efter år 2024?

Ja, men ikke så meget, hvis man har ejet boligen før 2024 og fortsat ejer den. 

I fremtiden vil der komme nye ejendomsvurderinger, og stiger din bolig i værdi i disse vurderinger, skal du betale ekstra skat af de nye stigninger, men kun af dem. 

Køber du en ny bolig efter 2024, skal du betale skat af den/de nye vurderinger. 

Med det nye boligskattesystem, som trådte i kraft 1. januar 2024, er det dog muligt at indefryse stigninger i både ejendomsværdiskat og grundskyld med et lån med renter, hvis man ønsker det. I de senere år har man ’kun’ kunnet indefryse stigninger i grundskylden, og det har været med et rentefrit lån.

Kan der være forskel på den foreløbige vurdering og den endelige vurdering?

Ja, der kan godt være forskel på de to vurderinger.

Vurderingsstyrelsen vurderer, at der ikke vil være væsentlig forskel for de fleste boliger. Men en række sager beskrevet i medierne har vist, at en række foreløbige vurderinger ikke har været korrekte. 

Det har fået Vurderingsstyrelsen til at gennemgå nogle af de foreløbige vurderinger. Det har ført til, at ca. 100.000 ejendomme har fået rettet den foreløbige vurdering, og de rettede vurderinger er blevet lagt ind på Vurderingsportalen, hvor du slår din bolig op.

Kan man klage over den foreløbige ejendomsvurdering?

Umiddelbart er det ikke muligt at klage over den foreløbige ejendomsvurdering for 2022. 

Men i helt særlige situationer er det muligt at bede Vurderingsstyrelsen om at få ændret den foreløbige vurdering. Blandt andet, hvis vurderingen afviger markant fra den forventede pris – fx hvis den foreløbige vurdering er mere end 20 procent højere eller lavere i forhold til den pris, en ejendomsmægler forventer, at boligen kan blive solgt for. Eller hvis du kan dokumentere, at fx et vurderingsankenævn, Skatteankestyrelsen, Landsskatteretten eller en domstol har fastsat boligens grundværdi til en bestemt størrelse pr. 1. januar 2022.

Vurderingsstyrelsen kan i helt særlige tilfælde også tage de foreløbige vurderinger op til revision af egen drift. Fx hvis der er markante fejl i beregningen.

Læs mere i artiklen herunder.

Muligt at klage over den endelige vurdering

Når den endelige vurdering sendes ud fra 2025, bliver det muligt at klage over den.